Accident de conductor no declarat a la pòlissa

L’assegurança del vehicle cobreix els danys causats a tercers quan jo no estic declarat a la pòlissa?

Tots vehicles a motor (motocicleta, cotxe, furgoneta, camió,…) han de tenir una Assegurança Obligatori de l’Automòbil (SOA), que cobreixi com a mínim la responsabilitat civil del conductor del vehicle culpable declarat a la pòlissa. Por ello, si un vehículo no dispone del SOA, la policía lo inmoviliza y deberás volver a casa andando, cargando con la correspondiente sanción.

Amb el SOA, si tenim un accident de circulació i som culpables, la nostra asseguradora haurà de pagar tots els danys, pèrdues i altres conceptes als innocents, inclosos els ocupants del nostre vehicle. L’únic que no cobra és el conductor ni els danys al vehicle culpable.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Però, quan l’asseguradora pot declinar el pagament d’indemnitzacions als innocents?

La resposta està en tres supòsits, però amb matisos.

  • El primer supòsit on l’asseguradora del SOA no pagaria és si qui provoca l’accident és un lladre que ha robat el cotxe. En aquest cas serà el Consorci de Compensació de d’Assegurances qui assumirà el pagament de tots els danys causats.
  • El segon supòsit on l’asseguradora hauria de pagar sempre als innocents i després podria recobrar (=reclamar les indemnitzacions pagades als innocents) al conductor culpable i/o al propietari d’aquest vehicle, seria si el conductor hagués conduït sota els efectes de l’alcohol o drogues.
  • El tercer supòsit, que passaria el mateix que el segon, és si el conductor no tingués permís de conduir.

Hem de puntualitzar sobre el segon i tercer supòsits, que hi ha jutges que estimen que l’assegurança no pot recobrar al causant, ja que les assegurances estan per quan la gent s’equivoca, i per tant, que deixin tranquil al culpable ja que les assegurances estan para això.

I si el meu pare no em va declarar en la pòlissa?

Però, què succeeix quan jo, ciutadà de 18 anys amb el permís de conduir i sense haver pres ni una gota d’alcohol ni drogues, m’equivoco i sóc culpable d’un accident de circulació amb un vehicle perfectament assegurat a tercers, però que la pòlissa d’assegurances d’aquest vehicle declara en les seves condicions que estan exclosos els danys causats per conductors menors de 25 anys i/o amb menys de dos anys de carnet o similar? Vaig o no vaig amb assegurança?

En este caso tendremos que tener en cuenta una variable: si el propietario del vehículo que contrató el seguro devolvió firmado el contrato de seguro a la aseguradora. Resulta que la Ley (Art. 3 de la Ley 50/80 de Contrato de Seguro) dice que el seguro sólo puede aplicar las cláusulas que limitan los derechos del asegurado si éste las ha aceptado específicamente por escrito. Por tanto, si la aseguradora no dispone de la copia del contrato de seguro firmado por el titular del seguro, no puede aplicar esa cláusula limitativa de derechos y debe pagarlo todo sin recobrar nada.

En aquest cas haurem de tenir en compte una variable: si el propietari del vehicle que va contractar l’assegurança va retornar signat el contracte a l’asseguradora. Resulta que la Llei (Art. 3 de la Llei 50/80 de Contracte d’Assegurances) diu que les asseguradores només poden aplicar les clàusules que limiten els drets de l’assegurat si aquest les ha acceptat específicament per escrit. Per tant, si l’asseguradora no disposa de la còpia del contracte signat pel titular de l’assegurança, no pot aplicar aquesta clàusula limitativa de drets i ha de pagar-ho tot sense recobrar gens.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

L’última paraula la té el jutge

En el cas que haguéssiu retornat signat el contracte de l’assegurança, l’última paraula la té el jutge. A vegades, i depenent de les circumstàncies, aquest pot fallar en contra de l’asseguradora, per entendre que les circumstàncies d’acceptació de les clàusules limitatives de drets de l’assegurat no anessin del tot clares o s’haguessin acceptat d’una manera anòmala.

També cap la possibilitat que el jutge digui que sí, que l’asseguradora té dret a recobrar al conductor i/o titular del vehicle, en aquest cas hauríem de reintegrar els diners pagats.

Pot semblar que els jutges facin les coses malament, però tot el contrari, habitualment les fan molt bé i interpreten la llei i les circumstàncies en favor del més feble. A més d’aplicar el dret fan justícia, i impartir justícia és la seva funció i el seu servei social més lloable i destacable.

Conclusió

En els contractes d’assegurances existeixen clàusules que limiten els teus drets, per la qual cosa, si no retornes el contracte signat no les aquestes acceptant. Pot ser que, no estant declarat en la pòlissa i havent signat les clàusules limitatives de drets, el jutge falli al teu favor. Finalment, tenir clar que si el conductor compleix amb el mateix perfil del contractant de l’assegurança (edat i antiguitat de carnet), l’asseguradora no pot declinar cap reclamació.

 

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *