Si has patit un accident de trànsit amb lesions i danys materials

Has tingut un accident de trànsit i has resultat ferit o amb danys materials? Tens els teus drets i et diem com exercir-los.

Si has patit lesions per un accident de trànsit, siguin greus, moderades o lleus, tens els següents drets, tant si al moment del sinistre eres vianant, ocupant, conductor del vehicle innocent, ciclista o transeünt.

 1. Sempre tens dret al fet que l’asseguradora del vehicle que ocupaves pagui obligatòriament la teva assistència sanitària, que implica que directament es farà càrrec de tots els costos hospitalaris o ambulatoris en centres sanitaris públics o privats fins a la teva total recuperació, o fins que les teves seqüeles s’hagin estabilitzat. En el cas que anessis vianant, transeünt o ciclista, serà l’asseguradora del vehicle contrari la que es farà càrrec de tots els costos.
 2. Dret a percebre la indemnització com a víctima per les teves lesions, dies de baixa i altres moltíssims conceptes que vénen recollits en la Llei 35/2015 de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació, dels quals et fem esment més a baix.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Com haig de reclamar?

Com a perjudicat i amb ple el dret a reclamar directament tots els conceptes a l’asseguradora del vehicle “culpable” (Art. 7 Llei 35/2015), t’indiquem la manera de procedir per tenir els mínims problemes quant a percebre la indemnització:

Primer precisaries a un o diversos perits d’assegurances, especialistes en diferents disciplines (vehicles, diversos, metges), perquè valorin els següents conceptes:

 1. Valoració dels danys materials en vehicles afectats com són el teu cotxe, moto o vehicle accidentat.
 2. Valoració de danys materials com a bicicletes i objectes personals (roba, telèfons mòbils i resta de coses afectades).
 3. En cas de grans lesionats, s’hauran de valorar les reformes de l’adequació de l’habitatge del lesionat.
 4. Les despeses del funeral, trasllat, repatriació, enterrament de la víctima si aquesta hagués mort. D’igual manera es procediria si fos un gran lesionat.
 5. Els danys morals i psicofísics.
 6. Els danys i perjudicis de circumstàncies econòmiques, incloent-hi les que afecten la capacitat de treball, pèrdua d’ingressos de la víctima o lucre cessant.
 7. La indemnització per mort.
 8. La indemnització per lesions permanents o seqüeles.
 9. La indemnització per lesions temporals.
 10. Les indemnitzacions a cònjuges, ascendents o descendents amb dependència de la víctima.
 11. Despeses per assistència sanitària futura; pròtesi i órtesis preveient les seves substitucions futures per desgast.
 12. Despeses de rehabilitació domiciliària i relacionats amb la pèrdua d’autonomia personal.
 13. Costos d’ajudes tècniques i de suport.
 14. Despeses per adequació de vehicles.
 15. Despeses d’ajudes de terceres persones.
 16. Despeses que impliquin ocupar-se de menors per la impossibilitat de les lesions, així com les pèrdues de capacitat de les tasques de la llar.
 17. Altres conceptes que hagin de tenir-se en compte quant a les circumstàncies pròpies de la víctima.

Abans que hagi transcorregut un any des de la data de l’accident, ja que si no “caduca” (prescriu) el teu dret a reclamar, cal realitzar una reclamació a l’asseguradora “culpable” indicant el següent:

 1. Comunicar del sinistre demanant la indemnització que et correspongui.
 2. Abans que transcorrin 3 mesos d’haver lliurat la reclamació amb el màxim d’informació, l’asseguradora “culpable” ha de realitzar una oferta motivada. Una oferta motivada significa que, juntament amb l’oferta d’indemnització, obligatòriament, ha d’acompanyar-ho amb els informes pericials i restes de proves, acreditacions o evidències objectives sobre les quals es basa per oferir-te aquesta quantitat de diners determinada..
 3. Si l’oferta és insuficient, la teva reclamació és rebutjada o no hi ha contestació per part de l’asseguradora “culpable”, podràs iniciar un procés de reclamació civil.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Com a afectat podries estalviar-te els perits si, com diu l’Article 7 de la Llei 35/2015, des del moment de l’esdeveniment de l’accident i després de tenir coneixement del fet, l’asseguradora del conductor “culpable” procedís a observar una conducta diligent en la quantificació del dany i la liquidació de la indemnització.

Tingues en compte que la mateixa Llei 35/2015 prohibeix a l’asseguradora condicionar el pagament de la indemnització al fet que firmis una renúncia a futures reclamacions. Això significa que, si l’asseguradora hagués obviat alguna cosa i posteriorment a haver rebut la indemnització t’adonessis que tens dret a més diners, pots reclamar-ho sempre que no hagi transcorregut més d’un any des de la teva última reclamació, ja que hauria prescrit.

“La Llei prohibeix a l’asseguradora condicionar el pagament de la indemnització al fet que firmis una renúncia”

És cert que podries esperar els tres mesos a veure què fa l’asseguradora i acudir a l’Institut de Medicina Legal (IML) de manera gratuïta per a tu, però donat el cas que no obtinguis resposta, amb motivació o sense, o aquesta anés desestimatòria per falta de “nexe causal”, no estaries facultat per ser assistit pel IML, per la qual cosa podries quedar molt desemparat i sense massa possibilitats d’obtenir resultats favorables. En cas que no estiguessis d’acord, podries iniciar un procés de reclamació de demanda civil o penal, depenent de les circumstàncies de l’accident.

Finalment recomanar-te, per a la teva tranquil·litat, que sempre siguis assistit per professionals experts en la matèria, ja que, encara que no totes les asseguradores són dolentes, cal estar atent amb alguna d’elles perquè a vegades poden tenir “estranys interessos“.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *