acreditar amb factures pressupost pèrit valoració accident

Cal acreditar amb factures les despeses a l’assegurança?

Imagina que un vehicle atropella a un ciclista per darrere i la culpa és del conductor del vehicle. En l’accident el ciclista queda tetraplègic. A més queda danyada la bicicleta, el casc, el mallot, el culot, les sabatilles, el rellotge, etcètera. La pregunta és: El ciclista haurà d’acreditar amb factures la compra dels nous objectes perquè l’assegurança del responsable de l’accident li pagui?

Si resulta que el ciclista mai podrà tornar a muntar amb bicicleta, de què li serveix tornar a comprar el danyat i aportar factures si no podrà utilitzar-lo mai? La resposta és que no fa falta acreditar amb factures. El necessari és acreditar el dany.

Què diu i no diu la llei

L’article 26 de la Llei 50/1980 diu que “per a la determinació del dany s’atendrà el valor de l’interès assegurat en el moment immediatament anterior a la realització del sinistre”.

L’article 18 de la Llei 50/1980 diu que “L’assegurador està obligat a satisfer la indemnització al final de les recerques i peritatges necessaris per a establir l’existència del sinistre i, si escau, l’import dels danys que resultin d’aquest”.

I no hi ha cap article, zero, que digui que per a indemnitzar es requereixin aportar factures de res. Les factures ajuden? Rotundament sí! Ara bé, és necessari acreditar amb factures perquè l’assegurança pagui la indemnització? Rotundament no! Per a això estan els pèrits. Per a la valoració del mal sense que faci falta cap factura. I si no, per a què serveixen els pèrits? Justament per a valorar econòmicament els danys, entre altres funcions. Perquè la funció principal d’un pèrit d’assegurances és l’activitat de taxació dels danys.

L’acreditació

Si el mal queda acreditat i justificat per la seva existència o pel contingut de la pòlissa, això ja és suficient. La Llei no obliga a més. Per tant l’assegurador ha de pagar.

Alguns casos puntuals

Ara bé, existeixen alguns casos on cal acreditar amb factures o justificar el que reclames i posarem diversos exemples:

  1. Si ets perjudicat en un accident de trànsit i t’has quedat sense cotxe, perquè l’assegurança del culpable et pagui el lloguer del cotxe de substitució hauràs d’acreditar-lo amb una factura de lloguer o amb un contracte privat entre particulars de lloguer del cotxe que has utilitzat mentre va durar la reparació.
  2. Si has hagut de desallotjar casa teva per motiu d’un accident i tens dret a cobrar per l’habitatge de substitució, hauràs d’acreditar que has tingut la despesa. Per tant hauràs de presentar el contracte privat entre particulars si has estat a casa d’uns amics o parents o el lloguer d’un habitatge alternatiu o hotel.
  3. Hi ha ocasions en les quals el teu vehicle es declara sinistre total, que significa que el cost de reparació serà més elevat que adquirir un vehicle en el mercat d’ocasió de similars o idèntiques característiques a l’accidentat. Però resulta que hi ha gent que vol reparar el seu vehicle. En aquest cas hauràs de reparar-lo i aportar la factura, i, encara que sigui d’import més elevat que la pèrdua total més els costos agregats, t’ho pagaran. Si reclames la reparació però no aportes factura que acrediti que ho has reparat, et pagaran el sinistre total més els costos agregats.
  4. Hi ha altres casos on hauràs d’acreditar amb factures que has tingut la despesa, en aquest cas te’l pagaran.
Conclusió

Quan es tracti de temes de danys on pugui acreditar-se l’objecte accidentat o sigui fàcil de justificar, no et farà falta que justifiquis res. El mateix bé danyat és prova fefaent de la seva existència i per tant l’assegurança ha de pagar el mal.

Quan es tracti de determinades despeses en concepte de serveis que necessitis i als quals tinguis dret, s’hauran d’acreditar amb factures.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *