juzgado tribunal abogado parte pleito seguro reclamación

Els professionals de l’assegurança: Els advocats i procuradors. Els judicis i la justícia.

Quan la teva assegurança no accepta una reconsideració per una valoració d’un sinistre que has patit, el següent pas serà fer una reclamació judicial perquè sigui el jutge qui decideixi qui té la raó. Entre advocats, procuradors, jutges i procediments, pots fer-te un embolic, així que a continuació t’expliquem en què consisteix cada cosa.

Dimarts passat vaig acudir a un judici per primera vegada a la meva vida. Estava molt nerviós. Em van citar com a testimoni d’un accident que va succeir en una benzinera. El judici anava que l’afectat demandava l’asseguradora de l’estació de servei, i a la mateixa empresa petroliera, per uns danys que ell mateix es va ocasionar a la roba i les sabates tacant-se amb gasoil al moment de dispensar-se el carburant. Es veu que tant les sabates com el vestit valien 3.500 €. Eren de no sé quines marques italianes que no havia sentit parlar en la meva vida. Aquests fatxendes estan forrats! No m’estranya, ja que l’home anava amb un Porsche Panamera impressionant. Jo creia que la culpa és de la mateixa persona que es dispensa el carburant, però resulta que, tant el pèrit com l’advocat de l’afectat, basaven la reclamació en què els usuaris no tenim formació ni és la nostra obligació dispensar-nos carburant. A més estem manipulant mercaderies perilloses. I com pot ser que l’administració reguli, controli i sancioni a empreses, les activitats de les quals tenen molt menys perill que una gasolinera, com seria el cas d’una sabateria, i una activitat com és dispensar mercaderies perilloses, tant per l’emanació de vapors tòxics com perquè es tracta de productes inflamables, no hagi de ser personal especialitzat qui hagi de dispensar-ho? La veritat és que em va fer reflexionar sobre com pot ser que l’administració sigui tan irresponsable de permetre que existeixin benzineres sense personal, on, si passa una desgràcia, allí no hi ha ningú, i com pot ser que un mateix es pugui dispensar el carburant sense tenir ni idea de què ha de fer en cas de qualsevol contingència amb un pobre treballador cobrant als clients amb autèntiques cues quilomètriques.

La veritat és que quan vaig entrar al judici vaig creure que era una reclamació perduda. Cal dir que l’advocat de la defensa no em va agradar gens, però el perit i l’advocat de la part demandant eren uns fenòmens. Em va semblar assistir a un partit del Barça o el Madrid contra el “Roquetas de Mar”. Allí em vaig adonar de l’important que és tenir a bons pèrits i advocats que et portin l’assumpte. No sé com va acabar el judici, però el meu veredicte hagués estat condemnar a l’assegurança de la gasolinera.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Què és la justícia i què és el dret?

El primer que hem d’entendre és quina diferència existeix entre el dret i la justícia. El Dret és un conjunt de normes i ordenacions que serveixen per regular les relacions humanes d’una societat i l’observança de la qual pot ser imposada de manera coactiva. La Justícia és un concepte moral ampli on el dret té com a finalitat última fer-la possible. És just que un violador d’una menor només compleixi una condemna efectiva de 3 anys de presó? Segurament tots direm que “no és just”, però el dret ho estableix així.

Els tribunals de justícia NO FAN JUSTÍCIA! APLIQUEN EL DRET! Apliquen les lleis i resta de normes de l’ordenament jurídic, però no fan justícia. Intenten fer justícia aplicant el dret però insistim, l’objectiu del dret és fer justícia, però no és el mateix. A moltes persones els interessa confondre a les gents barrejant aquests conceptes, però esperem que la diferència hagi quedat clara.

D’on surt el dret?

I les normes (Dret) les fan o “fabriquen” els polítics, que són aquestes persones que escollim de manera “democràtica” perquè ens representin als corresponents Parlaments. I tots considerem que aquestes normes haurien d’estar al servei de la gent, però en nombroses ocasions pensem que només estan per protegir als poderosos i privilegiats, ja que alguns polítics tenen relacions molt estretes amb els grans poders. Diem això ja que moltes vegades, ni nosaltres mateixos, acabem d’entendre segons quines normes.

Què és un jutge?

El jutge és aquella persona que té la potestat de valorar una disputa entre diverses parts sobre la base d’una sèrie de fets provats i sentenciar, d’acord amb el dret, intentant fer justícia. Però atenció, la seva obligació és aplicar el dret encara que consideri que les normes siguin totalment injustes.

Què és un advocat?

Un advocat és un professional que té la titulació universitària en dret i la posterior titulació en advocacia, i que exerceix la representació jurídica d’una de les parts del judici. Per tant l’advocat ajuda a les persones a accedir a l’àmbit judicial i a defensar els interessos del seu client davant els tribunals.

Als advocats no els importa la justícia ni si el seu client té raó. La seva missió no és fer justícia ni aplicar el dret, que això és competència del jutge. La seva missió és, sobre la base del dret, intentar defensar els interessos del seu client fins que el mateix dret li permeti. Res més. La missió d’aplicar el dret intentant impartir justícia és del jutge, no de l’advocat.

Per tant, en moltes ocasions no entenem el perquè els advocats fan determinades coses que veiem injustes, com seria defensar a un assassí reincident o a un terrorista. Però la seva missió no és fer justícia ni aplicar el dret. Com ja hem dit, la seva missió és representar i defensar els interessos del seu client, independentment dels actes que hagi comès. Res més.

¿Què és un procurador?

Un procurador de tribunals és un altre professional que té la titulació universitària de dret que representa de manera exclusiva al seu client davant els tribunals. Col·labora amb els tribunals fent els tràmits processals amb el seu representat, com són traslladar notificacions, requeriments, etcètera. La veritat és que, amb els avanços tecnològics actuals, els procuradors són una figura cada vegada més prescindible i que només se sustenta perquè les lleis obliguen a tenir-lo, però el valor que aporten a un procediment és cada vegada menor.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Tipus de tribunals. Els tribunals de Primera Instància.

Segons el tipus de conflicte que hi hagi entre dues parts, i aquestes no hagin arribat a un acord, els ciutadans podem acudir a una institució anomenada tribunal, on hi haurà un jutge que resoldrà el conflicte aplicant el dret amb l’objectiu de fer justícia. Però a Espanya, com en altres països, existeixen diversos tipus de tribunals segmentats per “especialitats” amb l’objecte d’aplicar millor el dret. Si es tracta d’un conflicte amb una administració, per exemple un ajuntament, hauré d’acudir a un tribunal “contenciós-administratiu”. Si es tracta d’un assumpte mercantil, hauré d’acudir a un “jutjat mercantil”. El mateix per a un delicte on hauré d’acudir a un “jutjat d’instrucció”. I així amb els jutjats socials, de primera instància, etcètera.

En el cas particular de les assegurances, que és l’objecte d’aquest post, els tribunals als quals acudim en cas de conflictes amb una asseguradora, o conflicte entre elles, és als tribunals que resolen conflictes d’àmbit civil, que són els de “Primera Instància”. Donat que la resolució del jutge no s’adeqüi al Dret, podrem acudir a instàncies superiors perquè corregeixin l’error. En l’àmbit de les assegurances, a vegades hem de recórrer a un altre tipus de tribunals com els d’instrucció, però això són casos són molt residuals i no ho tractarem per no allargar.

Tipus de procediments judicials en l’àmbit civil

Tot això ve regulat en la Llei 1/2000 d’Enjudiciament Civil. Molt a grans trets, els procediments depenen de la quantia econòmica que estigui en litigi. Per a això tenim dos tipus de judicis: Els procediments verbals i els procediments ordinaris.

El procediment verbal

Un judici verbal és aquell on la quantia en litigi és inferior a 6.000 €, on el demandant entra el seu escrit en el “deganat del jutjat” i a partir d’allí es reparteix i es trasllada a la part contrària. El demandat té 10 dies per contestar i sol·licitar la celebració de la vista (=judici) perquè després es produeixi la sentència. En la vista es presentarà el jutge, secretari, els advocats i procuradors de les parts, els perits, els testimonis i els implicats o litigants.

Si l’import de la disputa és inferior a 2.000 €, les parts poden acudir sense representació, o sigui, sense advocat ni procurador.

Cal destacar que si la quantia d’un assumpte és inferior a 3.000 €, en cas de ser desfavorable als nostres interessos, no hi haurà dret a presentar un recurs perquè un tribunal d’instància superior (Audiència Provincial) ho corregeixi. Haurem de resignar-nos amb la “injustícia”.

Procediment ordinari

Un judici ordinari és aquell la quantia del qual supera els 6.000 € fins a l'”infinit”. A diferència del verbal, les parts han d’anar representades per advocat i procurador. Una vegada interposada la demanda, el o els demandats tenen 20 dies per contestar-la i aportar totes les proves que siguin oportunes.

Abans de la vista o judici, els advocats celebren una “audiència prèvia” amb el jutge, on es concreten els fets de controvèrsia. D’aquesta manera es treu molta la “palla” i es concreta el “gra” sobre el qual ha de tractar-se l’assumpte. Allí es decideix si se celebra el judici, es proposen els testimonis i els perits que han d’acudir. També es decideix el dia de la vista.

Després del judici, el jutge es pronuncia amb una sentència. El jutge pot condemnar en costes a una part si resulta que li dóna absolutament tota la raó a l’altra part. O sigui, el que perd tot “el partit” ho paga tot.

Què és un judici o una vista?

El judici és un acte on es posa en coneixement del tribunal totes les causes en les quals en jutge ha de pronunciar la seva sentència. Habitualment se celebra en una sala habilitada per a tal fi (sala de vistes).

Quant val un advocat?

Els honoraris dels advocats són lliures i poden cobrar el que vulguin, igual que la resta de la gent. Els col·legis professionals publiquen uns honoraris orientatius, que encara que no sigui obligatori seguir-los, serveixen de guia per a moltes taxacions de costes. A tall d’exemple i com molt escarit, reflectim una taula d’un col·legi professional on es fixen els honoraris dels advocats per a assumptes civils com els que ens ocupen. Els honoraris d’un o un altre col·legi poden diferir sensiblement, però tots són més o menys en la mateixa línia.

Base o import procedimentPercentatge Judici VerbalAcumulat Judici VerbalPercentatge Judici OrdinariAcumulat Judici Ordinari
Hasta3.000 €20 %600 €30 %900 €
Hasta20.000 €15 %3.150 €20 %4.300 €
Hasta50.000 €11 %6.450 €15 %8.800 €
Hasta100.000 €8 %10.450 €10 %13.800 €
Hasta300.000 €4 %18.450 €7 %27.800 €
Hasta600.000 €2 %24.450 €5 %42.800 €
Hasta1.500.000 €1,5 %37.950 €3 %69.800 €
Hastamás de 1.500.000 €0,5 %0,6 %

Pel que fa a aquests honoraris, si el client decideix recórrer la sentència de primera instància, l’advocat cobrarà, a més del que ja ha cobrat, els mateixos honoraris que en primera instància però reduïts en un 50%. Això significa que, en un tema on s’ha sentenciat en primera instància i es recorre en una segona instància, el client finalment pagarà els honoraris de la taula multiplicats per un coeficient d’1,5.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Quant val un procurador?

Als honoraris dels procuradors se’ls hi diu “aranzels”. L’aranzel del procurador ve recollit en el Reial decret 1373/2003 pel qual s’aprova l’aranzel de drets dels procuradors de tribunals. A grans trets segueixen la següent taula:

Base o import procediment Honoraris o aranzelsBase o import procediment Honoraris o aranzels
Hasta60,10 €9,64 €Hasta5.409,11 €152,05 €
Hasta120,20 €17,39 €Hasta6.010,12 €165,27 €
Hasta180,30 €21,21 €Hasta12.020,24 €264,44 €
Hasta240,40 €26,04 €Hasta24.040,48 €396,67 €
Hasta300,51 €29,95 €Hasta36.060,73 €528,89 €
Hasta360,61 €34,77 €Hasta48.080,97 €661,11 €
Hasta420,71 €42,43 €Hasta60.101,21 €760,27 €
Hasta480,81 €46,93 €Hasta90.151,82 €826,39 €
Hasta540,91 €49,58 €Hasta120.202,42 €892,50 €
Hasta601,01 €52,88 €Hasta180.303,63 €958,61 €
Hasta1.202,02 €66,11 €Hasta240.404,84 €1.024,72 €
Hasta1.803,04 €79,33 €Hasta300.506,05 €1.090,83 €
Hasta2.404,05 €89,25 €Hasta360.607,26 €1.156,94 €
Hasta3.005,06 €99,16 €Hasta420.708,47 €1.223,05 €
Hasta3.606,07 €112,38 €Hasta480.809,68 €1.355,27 €
Hasta4.207,08 €125,60 €Hasta540.910,89 €1.428,00 €
Hasta4.808,10 €138,83 €Hasta601.012,10 €1.540,39 €
Per cada 6,010,12 € o fracció que excedeixi de 601.012,10 € es reportaran 11,24 € de més
Comentari final

Els advocats tenen una funció molt concreta i han d’utilitzar-se per quan l’assumpte ho requereix. En la resta d’ocasions no seran necessaris.

En totes les ocasions, l’usuari pot reclamar els danys soferts a l’asseguradora, sigui la pròpia o la del tercer “culpable”. Sobretot quan es tracta de temes senzills. Quan es tracta de temes més complexos, el més adequat és acudir a perits, els qui efectuaran els seus informes pericials i l’usuari podrà reclamar l’assumpte per via extrajudicial. Només en última instància, i en cas de ser estrictament necessari, serà el moment d’acudir a un advocat per efectuar la reclamació perquè sigui un jutge qui, en aplicació del dret, intenti fer la justícia que tots desitgem.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *