Què és una asseguradora, una assegurança i per a què serveixen?

Moltes persones diuen que les assegurances ens protegeixen, però no ens diuen de què. Ens protegeixen d’emmalaltir? Impediran que uns lladres assaltin el nostre comerç? Ens protegeixen de sofrir un incendi? Eviten que tinguem una col·lisió amb l’automòbil? Impediran que el nostre pare mori? Rotundament NO.

Per tant, de què ens protegeixen les assegurances? Per a què serveixen? Per què hem de contractar-les? La resposta és senzilla: Les assegurances serveixen perquè no ens arruïnem econòmicament. Per a salvaguardar la nostra estructura econòmica i financera, i sigui l’asseguradora, en comptes de ser nosaltres, qui pagui els danys i pèrdues derivats d’un accident o contingència.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Què és una asseguradora i què és una assegurança?

Una asseguradora és una entitat financera que passa a cost fix un possible cost variable derivat d’un sinistre durant un període de temps determinat.

Una assegurança (contracte d’assegurança) és un producte financer que les persones utilitzem per protegir el nostre patrimoni.

Quina és la utilitat de les assegurances?

Les persones adeqüem el nostre nivell de despesa i inversió als nostres ingressos, fent implícitament un pressupost calculant què podem gastar.

Gastem en electricitat, aigua, menjar, lloguer, carburant, col·legis, sopars amb amics, vestimenta, oci i un llarg etcètera de coses. Però sempre gastem dins dels límits que els nostres ingressos ens permeten. No obstant això, existeix una despesa que no tenim controlada, que és si succeeix alguna contingència. Podem patir un accident de trànsit i haver de pagar els danys del vehicle, pagar les lesions d’un ocupant o vianant. Podem patir un incendi en el nostre habitatge o podem caure malalts. Ens poden sorgir multitud de “desgràcies”, i en cas de patir-les, quin serà el seu cost?

Per dormir tranquils preferim transferir aquests riscos a un altre, de manera que, si succeeix el fet perjudicial, sigui una asseguradora i no nosaltres qui hagi d’assumir aquesta despesa indesitjada. I per això l’assegurador “fabrica” els productes financers anomenats assegurances, que serveixen per transferir-los aquests possibles riscos als quals estem sotmesos, i d’aquesta manera, i davant una desgràcia, aquest contracte que hem signat serà una carta de drets enfront de l’assegurador perquè ens pagui la prestació establerta d’acord amb la legalitat vigent.

Per tant les assegurances existeixen perquè passen sinistres i costen diners. Si no existissin els accidents i la gent no hagués de pagar-los, ningú tindria la necessitat d’assegurar, i per tant, no existirien ni les asseguradores ni les assegurances.

Com funcionen les asseguradores?

Una empresa de loteria és una entitat financera que fabrica uns productes financers anomenats bitllets, que es venen a un preu determinat. Abans del sorteig tots els bitllets tenen el mateix valor, però després de la celebració del sorteig només un val els 100.000 € del premi i la resta manquen de valor.

De manera anàloga a l’exemple de la loteria, l’asseguradora “fabrica” assegurances, equivalents als bitllets de loteria, que venen a la gent. I durant un període de temps determinat, si a algú li toca “el premi” de patir un accident, l’asseguradora haurà de pagar-li el “premi” segons les condicions del “concurs” que figuren en el contracte.

I els perits, per a què serveixen?

Ja vam destinar un post per a aquesta qüestió, però incidirem en aquest punt.

A diferència d’un sorteig de loteria, on amb antelació sabem quin serà el premi a percebre si ens toca, en el cas de les assegurances, si ens toca el premi del sinistre no hi ha establerta una quantitat fixa a percebre. Només en les assegurances de vida i algun altre tipus contracto a valor convingut s’estableix el preu exacte de la prestació.

En cas d’accident en una empresa, un sinistre en un habitatge, unes lesions o uns danys en un automòbil, es precisa d’una persona que faci la funció d’establir les circumstàncies i conseqüències del sinistre, la valoració econòmica dels danys efectius i, d’acord amb el contracte i marc legal vigent, estableixi una proposta d’indemnització per al beneficiari de l’assegurança. I aquest professional que realitza aquesta labor es diu pèrit d’assegurances.

El pèrit d’assegurances és aquell professional que té les atribucions de fixar el “premi” que has de cobrar de l’assegurança en cas de sinistre, i per això és tan important la seva figura.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

I què succeeix quan les asseguradores paguen la prestació en espècies o directament?

Però hi ha casos que, per raons de minimitzar els costos a les asseguradores i en voluntat de donar servei a la gent, l’assegurador paga en espècies la prestació, sempre que el perceptor de la prestació ho consenti, ja que en cas contrari, l’asseguradora ha de pagar sempre amb diners.

Aquests són els casos dels tallers concertats amb les asseguradores que reparen els vehicles accidentats, els operaris que acudeixen a les nostres cases a reparar avaries o les assistències sanitàries que en ocasió d’un accident, o simplement perquè ens posem malalts, l’asseguradora paga directament als facultatius.

La nostra recomanació:

Hi ha moltes companyies d’assegurances al mercat, però has d’escollir aquella que només compleix amb 2 requisits:

  1. El primer és que compleixi amb les lleis i altres normes i codis ètics de conducta.
  2. El segon requisit és que els perits, i altres professionals amb els quals treballi, actuïn amb el degut rigor, coneixement en la matèria, honestedat i solvència.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *