factura calculadora assegurança indemnització condicionar pagament

Quan l’assegurança em condiciona el pagament a presentar factures, reparar o altres circumstàncies

Que l’assegurança condiciona el pagament a algun fet passa en bastantes ocasions i explicarem com funciona i què podem fer.

L’asseguradora no pot condicionar el pagament

Quan una asseguradora condiciona el pagament de la indemnització al fet que fem alguna cosa (aportar factures, reparar, etcètera) incompleix clarament el precepte establert en l’article 18 de la Llei de Contracte d’Assegurança, on l’assegurador està obligat a satisfer la indemnització al final de les recerques i peritatges necessaris per a establir l’existència del sinistre i, si escau, l’import dels danys que resultin d’aquest. I a més, i en qualsevol supòsit, l’assegurador haurà d’efectuar, dins dels quaranta dies, a partir de la recepció de la declaració del sinistre, el pagament de l’import mínim de què l’assegurador pugui deure, segons les circumstàncies per ell conegudes, la Llei no exigeix a l’assegurat ni al perjudicat l’aportació de factures ni fotografies ni res per l’estil a l’assegurador per a pagar el sinistre. Si l’usuari ha acreditat el mal amb proves fefaents o, amb el contingut de la pòlissa en cas de no tenir proves més eficaces, l’assegurador ha de pagar.

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

La sanció per a l’assegurança

Aquesta actuació de l’assegurador de condicionar el pagament de la indemnització és una infracció tipificada com a lleu segons què disposa el punt 5 de l’article 196 de la Llei 20/2015, i per tant sancionable administrativament (multa) segons el que estableix l’article 200 de la mateixa Llei 20/2015 amb fins a 60.000 €.

Si l’usuari vol denunciar el seu cas perquè l’asseguradora rectifiqui la seva postura i la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions imposi una multa a l’asseguradora, haurà de presentar una queixa o reclamació per escrit al Servei d’Atenció al Client (SAC) de l’asseguradora i, transcorregut un mes sense resposta o amb resposta evasiva, dirigir la reclamació a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP) al·legant que l’assegurador està incomplint amb el precepte establert en l’article 18 de la Llei de Contracte d’Assegurança.

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

A part d’aportar el correu electrònic de reclamació remès al SAC i la contestació de l’asseguradora si n’hi hagués, haurà de sol·licitar a la DGSFP que sancioni a l’asseguradora. Si resulta que l’asseguradora rectifica la seva postura i paga però l’usuari vol seguir endavant amb què la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP) imposi la sanció a l’asseguradora, l’usuari haurà de presentar una queixa davant la DGSFP exposant el fet, aportant la reclamació i la rectificació de la conducta de l’asseguradora, però denunciant el fet mitjançant una queixa perquè la DGSFP sancioni a l’asseguradora perquè aquesta conducta no es torni a repetir.

Ara bé, hauràs de carregar-te de paciència, ja que trigaràs entre 2 i 3 anys a resoldre aquest assumpte. Però la veritat que sense l’actitud col·laborativa dels ciutadans mai aconseguirem que les males asseguradores, que no les bones, suspenguin les seves actuacions reprovables.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *