personas trabajando seguro paga gestiones extrajudiciales

L’assegurança de defensa jurídica i reclamació de danys paga les gestions extrajudicials i els pèrits?

Una de les qüestions que ens plantegen molts clients és si l’assegurança de defensa jurídica i reclamació de danys, a més dels honoraris dels advocats i procuradors també paguen els honoraris dels pèrits i dels gestors que s’ocupen de realitzar la reclamació amistosa, o també anomenada extrajudicial.

La resposta és que sí. Resulta que una reclamació amistosa es considera una gestió prèvia a la reclamació judicial. Les persones no realitzem directament reclamacions al jutjat, sinó que abans intentem resoldre l’assumpte de manera amigable. La jurisprudència espanyola considera la fase “amigable” com una fase prèvia i obligatòria a una reclamació judicial. Per aquesta raó, en l’assegurança de defensa jurídica l’assegurador s’obliga, dins dels límits establerts en la Llei i en el contracte, a fer-se càrrec de les despeses en què pugui incórrer l’assegurat com a conseqüència de la seva intervenció en un procediment administratiu, judicial o arbitral, i a prestar-li els serveis d’assistència jurídica judicial i extrajudicial derivats de la cobertura de l’assegurança. I els honoraris del pèrit són necessaris gairebé sempre, tant per a la fase judicial com a extrajudicial (=amigable).

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

Per tant, l’assegurat tindrà dret a triar lliurement el Procurador, Advocat i Pèrit que li hagin de representar i defensar a qualsevol classe de procediment. Tindrà dret a la lliure elecció d’Advocat, Procurador i Perit en els casos en què es present conflicte d’interessos entre les parts del contracte. I finalment l’Advocat, Procurador i Perit designats per l’assegurat no estaran subjectes, en cap cas, a les instruccions de l’assegurador.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *