hogar casa inquilino seguro vivienda empresa comercio

Haig de contractar una assegurança si sóc inquilí d’un habitatge, empresa o comerç?

Quan llogues un habitatge, local, oficina, etc, pot succeir que tinguis un sinistre i que aquest afecti a altres persones, com a veïns i comerços propers. Una vegada feta la valoració de danys per part dels pèrits, qui pagarà la factura?

L’any passat vaig obrir un bar al centre de Tarragona. Em van traspassar el negoci, però vaig fer unes reformes per condicionar l’establiment i dotar-ho d’una millor imatge. En les condicions del traspàs figurava que les instal·lacions eren del propietari del local, incloent-hi l’elèctrica. La vaig aprofitar, ja que els tècnics em van dir que era totalment correcta.

Al cap de dues setmanes d’inaugurar-lo, i havent deixat el tema de l’assegurança per més tard, es va originar un incendi d’origen elèctric que va calcinar el meu bar. Això va succeir el dissabte 29 d’abril de 2017. Una data fatídica. A més, les flames van afectar l’estructura de l’edifici i diversos habitatges situats en els pisos superiors. Era la meva ruïna! Les assegurances dels pisos, de l’edifici, de les màquines escurabutxaques, etcètera, em reclamaven a mi. La meva situació financera era la següent: Havia de retornar el crèdit que vaig demanar al banc per fer la reforma; la comunitat i els pisos em reclamaven els danys, donat que l’origen del sinistre va ser en el meu establiment; els de les màquines també em reclamaven per responsabilitat civil meva. Què podia fer?

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Un amic em va recomanar que contactés amb ClaimCenter, ja que ell també va tenir una experiència negativa amb l’assegurança, i l’hi van resoldre a la perfecció. Em va dir que, si algú podia fer alguna cosa, eren ells. Com podien ajudar-me si no tenia assegurança i ells són especialistes a reclamar a les asseguradores? Desesperat vaig contactar amb ells.

De manera miraculosa li van donar la volta a tot l’assumpte! Les assegurances deien que com l’incendi tenia el seu origen en el meu establiment i es tracta d’una activitat econòmica, la responsabilitat recau sobre l’inquilí, ja que estava obligat a adequar el local a l’activitat, cosa totalment òbvia, i per tant tota responsabilitat de l’incendi era meva. Resulta que els perits de ClaimCenter em van dir que si l’origen de l’incendi elèctric hagués estat de la instal·lació, donat el fet que l’enginyer la va donar com a correcta, la culpa hauria estat de l’enginyer, ja que la va donar per bona. Però com a resulta que l’origen va ser la maleïda escurabutxaques, el responsable era el propietari d’aquesta màquina, ja que me l’havia deixat en dipòsit i no era meva. Al final resulta que l’assegurança de “responsabilitat civil” de l’empresa de les màquines escurabutxaques em va pagar el local sencer més el “lucre cessant”, que és la pèrdua de la meva facturació durant tots els mesos que va durar la reforma. A més, la comunitat i els pisos van dirigir les seves reclamacions a l’assegurança de l’escurabutxaques. Resulta que, de veure’m arruïnat i reclamant-me tothom, aquests de ClaimCenter van fer possible el miracle. Vaig cobrar d’una altra assegurança i, a més, em van alliberar de totes les reclamacions. En concepte d’honoraris només em van cobrar el 25% (IVA inclòs) del que em van pagar les asseguradores a mi. Dels més de 375.000 € que em reclamaven els altres no van cobrar res.

Això sí, a ClaimCenter em van recomanar que, per a una altra ocasió, acudís a un corredor d’assegurances perquè em fes una bona assegurança i no tornar a passar angoixes. Aquesta vegada em vaig salvar pels pèls, però no sempre succeeix així.

Perquè serveixen les assegurances dels inquilins d’habitatges?

Quan contractem una assegurança de la llar ho podem fer com a inquilí o propietari. Quan ho subscrivim com a inquilí ho fem perquè, en cas de sinistre, cobreixi els següents conceptes, entre molts altres:

  1. Garantir els danys sobre els nostres béns de mobiliari com poden ser els electrodomèstics, roba, mobles, etcètera.
  2. Protegir les reformes que hàgim pogut fer en l’habitatge com a inquilins. A tall d’exemple serien la reforma d’un bany, cuina, pintura, parquet, etcètera. I seria protegir aquestes partides, tant si la culpa del sinistre és nostra o d’un altre.
  3. Perquè pagui aquells sinistres que corresponguin al propietari del nostre habitatge com seria una fuita d’aigua de la instal·lació, i després sigui la nostra assegurança qui recobri al propietari o a la seva asseguradora.
  4. Perquè paguin ells els danys que puguem ocasionar a algú en concepte de responsabilitat civil, com seria mullar el pis de baix, els danys que puguem fer al propietari del nostre habitatge (li podem cremar la cuina) o que el nostre fill atropelli amb la bicicleta a un transeünt que passeja tranquil·lament per la vorera.
  5. Perquè en cas de reclamació ens pagui la factura dels perits, advocats o empreses de gestió de sinistres que hàgim de contractar de manera particular.
  6. En cas de deshabitar el nostre habitatge per un sinistre, com seria el cas d’un incendi, ens paguin el lloguer de l’habitatge alternatiu.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Per a què serveixen les assegurances dels inquilins d’activitats econòmiques?

Tant si es tracta d’un petit comerç (una sabateria), com d’una gran empresa (fàbrica de cotxes), és molt recomanable contractar una assegurança, per tal de transferir-li els riscos que hem descrit a l’apartat anterior. Encara que siguin empreses, els sinistres o accidents són exactament els mateixos, i es tracten de la mateixa manera. L’única diferència és que l'”activitat” d’una família és senzilla, i per tant les asseguradores tracten les assegurances de la llar (o familiars) com el mateix risc. En canvi, les activitats de les empreses són molt dispars, i per tant, tots els riscos no són els mateixos, ni molt menys.

L’activitat

Per a una asseguradora no és el mateix assegurar una sabateria, una fàbrica de cotxes, una central nuclear, una empresa pirotècnica (fàbrica de petards i coets) o una planta embotelladora d’aigua. I encara que el valor de l’edifici, les instal·lacions, el mobiliari i les existències sigui el mateix en els cinc casos anteriors, el perill que succeeixi un sinistre i la gravetat de les conseqüències que es derivin de l’accident no és la mateixa en cada cas. Per això és obvi que a igualtat de valoració dels béns a assegurar, la pirotècnica pagarà moltíssim més per l’assegurança que no l’embotelladora d’aigua, a més que, a la primera, li demanaran unes mesures brutals de seguretat i a l’embotelladora d’aigua no.

La responsabilitat civil

De manera anàloga pansa amb els danys que aquesta empresa pugui fer a uns altres, que a això es diu responsabilitat civil. El risc que una empresa que es dedica a rehabilitar façanes pot causar a un transeünt que passeja per la vorera no és el mateix que el d’un repartidor de cartes de Correus o el d’una sabateria. És clar que el risc que pugui causar a uns altres l’empresa de rehabilitacions de façanes és molt major, que no el que vendre sabates..

La cobertura de responsabilitat civil d’una empresa, entesa com estableixen els articles 1902 al 1910 del Codi Civil, se segmenta i limita en molts tipus de “responsabilitat civil”, per tal de limitar i concretar molt les circumstàncies on l’asseguradora haurà d’assumir els costos del sinistre.

Els agreujaments del risc respecte a les assegurances familiars

Per això, en les activitats econòmiques les asseguradores tenen la mania de concretar moltíssim les cobertures pels danys per responsabilitat civil, als quals destinarem un post especial només per tractar aquest tema, ja que té molt de recorregut. Contràriament, en el cas de les pòlisses de la llar o familiars tractades en l’apartat anterior, el concepte de cobertura per responsabilitat civil és molt més senzill, encara que amb els anys ho van restringint i complicant cada vegada més, en contra dels interessos dels assegurats.

El lucre cessant

En el cas de l’inquilí, també tenim una altra cobertura a tenir en compte, que és el “lucre cessant”, “pèrdua de beneficis” o “interrupció de l’activitat”. Cada asseguradora ho “bateja” de la manera que més li agrada. Ja ho diu el refrany: per a gustos, colors. Contractar una assegurança també garanteix cobrar durant el període que duri la resolució del dany, com a conseqüència del sinistre, i la pèrdua d’ingressos que l’empresa pugui tenir sota unes condicions donades. Molta atenció amb aquesta cobertura, ja que moltes asseguradores la condicionen incorporant clàusules que limiten els drets de l’assegurat a haver sofert tipus d’accident concret, i deixen a l’estacada a l’assegurat quan es produeix segons quin altre tipus de sinistre.

Resta de cobertures

I com existeixen una infinitat d’activitats econòmiques amb una infinitat de particularitats en cadascuna d’elles, les asseguradores incorporen, delimiten i limiten una infinitat de situacions que allargarien aquest post en 5.000 pàgines i àdhuc ens deixaríem alguna en el tinter.

Assegurar el continent de l’inquilí a valor total o a primer risc?

Quan contractem una assegurança com a inquilí, l’edifici no és nostre. Per tant, com hem d’assegurar-ho?

Nota: En l’argot assegurador, el “continent” d’un edifici és el conjunt d’elements que formen les parts fixes d’un immoble, com són les fonamentacions, estructures, teulades, finestres, instal·lació elèctrica, aigua, gas, aire condicionat, sòls, tanques perimetrals, piscines i altres elements fixos d’un habitatge, edifici, empresa o similar. Podríem assimilar-ho al fet que el “continent” és allò que ha construït un constructor.

Continent a valor total o obres de reforma

Com a inquilins hem d’assegurar aquelles obres de reforma que hem realitzat en l’habitatge, o empresa, entenent per aquestes les modificacions i adequacions que hem fet per adequar-ho al nostre gust en el cas d’un habitatge, o a la mateixa activitat que desenvolupem, en cas d’empreses. No és el mateix adequar un local destinat a una pastisseria que fer-ho per a un taller mecànic. Per tant, els diners que hem invertit per adequar el local ho posarem en concepte de “continent obres de reforma”. D’aquesta forma, en cas de sinistre, ens cobriran aquelles modificacions que són propietat nostra o que hem fet.

Una altra cosa és que la nostra asseguradora, davant un sinistre, pugui pagar-nos el continent independentment que sigui nostre o no, i que després recobri la part que correspongui al propietari o a l’assegurança de l’immoble. En ocasions pot succeir, però no és molt habitual.

Continent a “primer risc”

Per evitar situar-nos en un escenari d’infraassegurança, podem contractar el continent en la modalitat de “a primer risc”. Això significa que podem subscriure un capital molt inferior al cost total de la reforma i, encara que incorrem en una situació d’infraassegurança, l’asseguradora no ens aplicaria cap descompte, sent el límit d’indemnització el mateix capital contractat.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Assegurar el contingut de l’inquilí
En una vivenda

En un habitatge, el contingut és el conjunt d’estris i aixovar personal, incloent-hi joies i objectes d’especial valor. És obvi que només assegurarem els nostres estris, deixant al propietari que asseguri els seus en cas d’haver-n’hi.

En una empresa (aixovar i existències)

De manera anàloga a l’habitatge, el contingut d’una empresa es divideix en aixovar propi (taules, màquines de producció….) i existències (o mercaderies). També és una obvietat que l’inquilí assegurarà el seu aixovar com el conjunt de màquines i instal·lacions complementàries a les màquines de la seva propietat. Atenció, donat que hi ha asseguradores que consideren unes instal·lacions com a continent i unes altres com a contingut, i cal parar esment en què és cada tipus de cosa per evitar problemes a l’hora de cobrar les indemnitzacions. Habitualment succeeix aquest error per error del mediador o del gestor de riscos, però si els perits són bons i les asseguradores “comprensibles”, es resol sense cap problema, de manera que no lesioni els interessos de l’assegurat.

Respecte a les existències o mercaderies, siguin pròpies o de tercers -en aquest cas haurà de reflectir-se expressament-, només hauran d’assegurar-se si es tracta d’empreses fabrils o que emmagatzemen les mateixes, sigui qualsevol la seva activitat. En cas d’empreses de serveis, no existiran existències, per la qual cosa no farà falta declarar-les.

Responsabilitat enfront del propietari

Finalment, comentar que és possible que a causa d’un sinistre originat per culpa de l’inquilí, aquest afecti l’immoble, i per tant, lesioni el patrimoni del propietari, contraient l’inquilí un deute amb ell per l’import dels danys i perjudicis causats. Donat que pot donar-se aquesta situació, és adequat tenir una assegurança que cobreixi aquest tipus de situació, que per regla general, ho garanteixen gairebé totes.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *