policía mossos terroristas ambulancia

L’assegurança en els actes de terrorisme

El dijous 17 d’agost de 2017 la ciutat de Barcelona va viure un episodi horrible. Uns terroristes radicals muntats en una furgoneta van envestir als vianants que passejaven tranquil·lament per la Rambla. Segons fonts oficials del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, el saldo de víctimes va ser de 14 morts, 15 ferits greus, 23 ferits menys greus i 48 ferits lleus.

El 1954 es va constituir a Espanya el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), que dins de les seves múltiples funcions està la d’indemnitzar a les víctimes d’actes derivats de terrorisme que tenen contractat algun tipus d’assegurança que cobreixi el malmès. El Consorci és una entitat asseguradora de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, la regulació i funcions de la qual vénen recollits en l'”Estatut Legal del Consorcio de Compensación de Seguros”, el “Reglament de l’Assegurança de Riscos Extraordinaris” i altres lleis i normes que li atribueixen competències en matèria asseguradora i fons de garantia. Perquè s’entengui, és una companyia d’assegurances “pública” però de “responsabilitat limitada privada”, que depèn jeràrquicament del Ministeri d’Economia. Al contrari de les asseguradores privades l’objecte de les quals és obtenir beneficis, el CCS té com a objecte compensar, ajudar i donar seguretat al ciutadà. Aqui pots consultar la nota del CCS sobre els atemptats de Barcelona.

En aquest cas concret i segons el que disposa l’Art. 1, apartat “b” del Reglament d’Assegurances de Riscos Extraordinaris, el CCS indemnitzarà els danys directes a les persones i els béns, així com la pèrdua de beneficis, pels esdeveniments extraordinaris ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, entenent per això tota acció violenta efectuada amb la finalitat de desestabilitzar el sistema polític establert, o causar temor i inseguretat en el mitjà social en què es produeix. Aquesta garantia existeix perquè habitualment les asseguradores exclouen de les seves cobertures els accidents derivats de riscos extraordinaris, com és el cas dels actes terroristes.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Per percebre la prestació del CCS derivat d’actes de terrorisme, la víctima haurà de tenir contractada amb qualsevol entitat asseguradora privada una pòlissa de vida i/o accidents (si es tracta de reclamar indemnitzacions per defunció o lesions) o una pòlissa d’assegurances que cobreixi els béns (si es tracta de reclamar la indemnització per allò que va quedar afectat en el sinistre).

Encara que la víctima no tingui una assegurança de vida com a tal, és possible que en el contracte d’alguna targeta de crèdit o dèbit ho tingui inclòs, o que tingui l’assegurança de vida de la hipoteca. També és possible que en alguna assegurança mèdica estigui inclosa la garantia d’accidents o vida, per la qual cosa en aquest cas el CCS també respondria. En el cas de danys materials sobre els béns (vehicles, habitatges, mobiliari,…), el damnificat haurà de tenir una assegurança de danys propis que, en el cas concret del cotxe, asseguri com a mínim les llunes.

Per efectuar la reclamació al CCS, la víctima pot dirigir-se al lloc web d’aquest, on trobarà tota la informació necessària. També pot trucar als telèfons 902222665 o 952367042 on l’ajudaran a obtenir indicacions de qualsevol tipus o presentar les sol·licituds d’indemnització pels danys derivats d’actes de terrorisme.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *