perjudicat accident persona afectada asseguradora

Què passa quan ets perjudicat en un accident i l’assegurança del culpable ha de pagar-te?

Quan, com a perjudicat, pateixes lesions o altres perjudicis en un accident de trànsit, pateixes danys en el teu habitatge, el teu vehicle, la teva empresa, etcètera i és l’assegurança de responsabilitat civil del culpable qui ha de pagar-te, la pregunta és: Per què el culpable o la seva assegurança no m’atenen? Per què hi ha tants problemes a cobrar la indemnització? Per què haig de perseguir-los i no em fan cas? Per què em paguen menys del que toca? Per què no m’acrediten ni justifiquen l’oferta que em realitzen?

Read more

pintor daños estéticos reparador perito

Què succeeix amb la indemnització dels danys estètics?

Se’m van trencar tres rajoles de la cuina en caure una olla i la meva assegurança només em paga aquestes tres, tot i que les noves són de diferent color. M’han dit que la resta de rajoles són danys estètics i no me les pagaran fins que repari, que quan estiguin acabats els treballs els avisi perquè vingui un pèrit a comprovar-ho.

Read more

persona trabajando perjudicado información aseguradora

Quan sóc perjudicat, quina assegurança em paga?

Existeixen dos grans tipus d’assegurances, les anomenades assegurances de danys propis que indemnitzen o presten servei al seu client i les assegurances a tercers perjudicats, que cobreixen els danys que els seus clients provoquen a una altra gent (tercers).

Read more

calendario seguro indemnizar antes de 40 días

Quants dies té l’asseguradora per pagar? Ha de pagar abans de 40 dies

Per a qualsevol tipus de prestació, ja sigui en una assegurança de vida, de salut, d’habitatge, comerç, responsabilitat civil, industrial, vehicle, etcètera, l’asseguradora ha de pagar a l’assegurat, perjudicat, beneficiari, hereu o de qui sigui deutor, l’import mínim de què li pot deure segons les circumstàncies conegudes (article 18 de la Llei 50/1980).

Read more

comunidad vecinos seguro edificio hogar ventanas

La clàusula abusiva més corrent de les assegurances de comunitat

Com ja vam dir en un altre post, l’important és tenir una assegurança particular de l’habitatge que asseguri el continent (que és el conjunt de parets, portes, instal·lacions fixes, fonaments, etc. d’una edificació), i si existeix aquest, el comunitari sobra. L’assegurança “particular” també cobreix les parts comunes de l’edifici que li corresponen com a copropietari.

Read more

persona trabajando seguro aseguradora franquicia

Què són les franquícies en les assegurances i quins tipus existeixen

Quan no tenim una assegurança de la llar, del vehicle o del que sigui i patim un accident, som nosaltres els qui hem de pagar la reparació o substitució del bé danyat. Per tant, som nosaltres els qui autoassegurem allò (la casa, el cotxe, la salut, etc), ja que assumim els costos d’esmenar el dany.

Read more

calle inundada inundación por daños lluvia seguros aseguradora reclamación

Les inundacions i altres danys provocats per les pluges. El CCS i les asseguradores.

Tinc un petit hotel a Sitges (Barcelona). El dimecres 6 de juny de 2018 va caure un aiguat impressionant que va anegar els carrers. L’aigua va entrar pel terrat, ja que el desaigua no donava abast per evacuar tota l’aigua caiguda, la qual cosa va danyar diverses habitacions de l’última planta.

Read more

coches inundados Consorcio CCS lluvia vehículo

Què cobreix i per a què serveix el Consorci de Compensació d’Assegurances (CCA)?

No entrarem a explicar de manera extensa i detallada quines són les funcions del Consorci de Compensació d’Assegurances (CCA) i per a què serveix, ja que necessitaríem una “Wikipedia”. Però el que farem de manera molt genèrica és explicar com ens afecta als usuaris, en els casos més freqüents, a l’hora de cobrar accidents que s’han produït en unes circumstàncies molt concretes.

Read more

ventana cristal roto seguro indemnización

El trencament de vidres i semblats en les assegurances de la llar

A vegades se’ns ha trencat un vidre d’una taula o una finestra de la nostra casa, uns fogons de cocció, un marbre d’un bany o de la cuina, un vàter o un lavabo de pisa. Ho hem comunicat a l’asseguradora perquè ens ho pagui però, quan paga l’assegurança aquest tipus d’accidents?

Read more

persona pensando ordenador seguro no paga que hago

Què puc fer si l’assegurança no em paga la prestació en el termini que toca?

Si l’assegurança no em paga, existeixen dues vies perquè l’asseguradora em pagui el que toca en el termini legal establert: La judicial i l’administrativa.

Read more