persona firmando cláusula a

Les clàusules abusives de la garantia de defensa i reclamació de danys

En una altra publicació ja hem indicat per a què serveix la garantia de defensa jurídica i reclamació de danys, però existeixen quatre condicions abusives que són:

  1. Limitació del capital assegurat
  2. Falta de cobertura davant el propi assegurador
  3. Igualar els capitals amb els professionals externs i propis
  4. Ampliació de supòsits de cobertura

L’article 76 de la Llei 50/1980 estableix que l’asseguradora de defensa jurídica s’obliga, dins dels límits establerts en la Llei i en el contracte, a fer-se càrrec de les despeses en què pugui incórrer l’assegurat com a conseqüència de la seva intervenció en un procediment administratiu, judicial o arbitral, i a prestar-li els serveis d’assistència jurídica judicial i extrajudicial, derivats de la cobertura de l’assegurança.

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

Limitació del capital assegurat

Hi ha asseguradores on el capital assegurat per a aquesta garantia és irrisori. El seu capital assegurat és de 200 €. En la majoria de reclamacions on hauràs de contractar pèrits i reclamadors per al procés amistós o extrajudicial, i advocats i procuradors per al tràmit judicial, no hi ha ni per a pipes! És una autèntica misèria i, per tant, podríem dir que es tracta d’una clàusula abusiva. Com a mínim aquesta garantia ha de ser de 3.000 € cap endavant. Tot el que sigui inferior és no donar cobertura a l’assegurat.

Falta de cobertura davant el propi assegurador

La Ley del Contrato de Seguro (LCS) diu que l’asseguradora de defensa jurídica haurà de ser objecte d’un contracte independent. Per tant, ha de donar cobertura davant qualsevol circumstància. Llavors, per què les asseguradores limiten el dret de l’assegurat davant aquesta garantia de defensa jurídica i reclamació quan l’assegurat no està d’acord amb la resolució de la seva pròpia asseguradora i li vol reclamar? Perquè no li paguen els honoraris? Simplement perquè és una clàusula que permet a l’assegurador “vacunar-se” contra la possible reclamació del seu client si aquest no està d’acord amb la seva resolució.

Igualar els capitals amb els professionals externs i propis

La LCS diu que l’assegurat tindrà dret a triar lliurement els professionals que hagin de representar-lo i defensar-lo. Però les asseguradores intenten que l’assegurat esculli als seus professionals perquè li surten molt més econòmics que no els “externs”. L’abús està quan resulta que, si l’assegurat escull lliurement als professionals, té una suma assegurada de la meitat, per exemple 1.500 €, que en el cas que l’assegurat esculli els professionals de l’asseguradora, en aquest cas tindrà 3.000 € de capital assegurat. Si un assegurat paga prima per 3.000 € ha de tenir el mateix capital, tant en el cas esculli els professionals de l’asseguradora com els “externs”.

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

Ampliació dels supòsits de cobertura

La LCS estableix els supòsits de cobertura en procediments administratius, judicials o arbitrals, i a prestar-li els serveis d’assistència jurídica judicial i extrajudicials derivats de la cobertura de l’assegurança. Per què limiten aquesta cobertura quan la Llei la descriu tan àmplia?

Ja saps que, quan et trobis en una d’aquestes situacions hauràs de formular una reclamació al Servei d’Atenció al Client de l’asseguradora i, si la resposta d’aquesta no és positiva, remetre la reclamació a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *