proceso judicial accidentes coche autopista ambulancia persona

Com funcionen els accidents de trànsit quan hi ha morts, lesionats greus o indicis de delicte

Quan hi ha un accident de circulació, hi hagi o no delicte i per la causa que sigui (menys les obligatòries del Consorci de Compensació d’Assegurances), les accions i drets de les víctimes perjudicades, així com les obligacions dels causants culpables i de les seves assegurances de responsabilitat civil obligatòria de l’automòbil, vénen regulats per la Llei sobre responsabilitat civil i assegurances en la circulació de vehicles de motor.

La Llei diu, a grans trets, que totes les víctimes perjudicades tenen dret a cobrar de l’assegurança de responsabilitat civil tots els danys i perjudicis corporals, materials, pèrdues, assistència sanitària, etcètera que hagin tingut. En resum, les víctimes han de cobrar-ho tot! L’únic que es queda sense cobrar res, tret que tingui una assegurança de vida o accidents pròpia, és el conductor culpable. Es tracta d’un tema estrictament civil.

Com és el procés judicial en els accidents de trànsit?

Quan es produeixen accidents greus on hi ha morts o lesionats greus amb deformitats corporals, o bé hi ha indicis de delicte com podria ser que el conductor estigués borratxo o drogat, circulés de manera temerària (per exemple, circular contra direcció), etcètera, la policia realitzarà un atestat que lliurarà al jutjat d’instrucció corresponent.

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

Des del jutjat se citaran a tots els perjudicats (víctimes, ajuntaments si és que el conductor va xocar contra algun fanal, etcètera) que figuren en l’atestat policial perquè es presentin davant d’un oficial del jutjat (persona diferent del jutge) i exposi tots els perjudicis que va patir com a víctima aportant factures, pressupostos, proves dels danys i perjudicis, informes pericials, etcètera. D’això se’n diu “oferiment d’accions”, on reps una citació a casa teva perquè et presentis al jutjat amb totes les teves reclamacions derivades de l’accident. Heu de pensar que a vegades hi ha assegurances que us paguen els danys derivats de l’accident, com seria el cas d’un vehicle que s’encasta contra el nostre habitatge. Doncs a aquesta assegurança també se li realitzarà aquest oferiment d’accions. Com implicats en l’accident, tots teniu sempre dret a una còpia de l’atestat policial; que l’haureu de sol·licitar gratuïtament en el jutjat que instrueixin el cas.

Tot això és un procés anomenat fase d’instrucció o recerca, on un jutge instructor fa aquest treball de recaptar totes les proves i veure si existeixen indicis de delicte. En països diferents a Espanya aquesta labor de recerca la realitza el mateix fiscal, no el jutge instructor. Una vegada acabada la fase d’instrucció, el jutge instructor (o el fiscal) dicta “acte d’obertura de judici oral” on qui portarà el tema és un jutge diferent de l’instructor, que serà un judici penal. Si es tracta d’una falta (delicte “petitó”), el mateix jutge instructor resol el tema.

En la fase del judici penal es condemnarà al conductor culpable a multes, a presó o se l’absoldrà, i a l’asseguradora se la condemnarà a pagar tots els danys i perjudicis a les víctimes perjudicades, tret que aquesta ja les hagi indemnitzat en la fase amistosa, i en el judici la víctima perjudicada declari que l’assegurança obligatòria de l’automòbil ja va pagar tot el que havia de pagar-li.

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

En la fase penal, com a víctima estarem assistits pel fiscal, i al seu torn, també podem estar assistits per un advocat amb càrrec a l’assegurança de defensa i reclamació jurídica que tinguem.

Si en l’accident eres un vianant, l’assegurança de defensa i reclamació jurídica de la llar, o del teu vehicle, pot fer-se càrrec dels honoraris professionals de la gent que t’assisteixi.

La via amistosa amb l’assegurança

Tot això no impedeix que una vegada resolt el tema en la via d’instrucció o penal hàgiu volgut reservar, en la fase d’instrucció, les accions per la via civil, però no faria més que dilatar el tema. Una altra cosa és que, com a víctimes puguem reclamar amistosament a l’asseguradora sol·licitant una oferta econòmica motivada pels danys i perjudicis soferts (danys materials, corporals, pèrdues, perjudicis, etcètera), i l’asseguradora del vehicle culpable ens la faci abans dels tres mesos a partir de la nostra reclamació, podent-nos indemnitzar sense condicionar el pagament a renúncies de futures reclamacions de cap mena com a víctimes de l’accident.

Si resulta que arribes a acords amistosos amb l’asseguradora del culpable, quan declaris hauràs de notificar al jutge que ja vas arribar a un acord extrajudicial amb l’assegurador.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *