documentación reclamar reclamación DGSFP dirección general seguros

Com presentar una reclamació o una queixa/denuncia d’una asseguradora davant la DGSFP?

En el Post “Com presentar una reclamació o una queixa a una companyia d’assegurances?” t’explicàvem què és una queixa i què és una reclamació a una asseguradora i t’indicàvem que aquesta ha d’anar dirigida, per correu electrònic, al SAC (Servei d’Atenció al Client). Però, què pots fer quan el SAC de l’asseguradora et respon “ximpleries”, resol coses que no són certes o que no s’adeqüen a la Llei? Pots fer una reclamació a la DGSFP o altres opcions:

Opció 1: Conformar-te i aguantar-te

Moltes persones, que tenen tota la raó, es queixen de la injusta resolució del seu cas, però al final es conformen amb la decisió de l’asseguradora i no reclamen ni es queixen formalment. És una opció que tots sabem que ocorre i, per tant, són diners de l’usuari que l’asseguradora es queda en forma de beneficis.

Opció 2: Plantejar una reclamació o queixa a la DGSFP

Si el Servei d’Atenció al Client de l’asseguradora ha determinat pagar-te menys del que et correspon, no t’ha pagat l’accident, no ha resolt la teva queixa de manera satisfactòria o alguna cosa similar, pots acudir a la DGSFP (Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions) i plantejar la mateixa reclamació o queixa que vas plantejar al SAC. La DGSFP agafarà el teu cas i el pot resoldre de diverses maneres:

  • A favor de l’usuari (assegurat o perjudicat). En aquests casos, la DGSFP notifica la seva resolució a l’asseguradora i a l’usuari. Pensa que aquesta resolució de la DGSFP no és vinculant per a l’asseguradora (no ha de complir-ho de manera obligatòria), però en el 100% de les ocasions les asseguradores fan cas a la seva decisió.
  • A favor de l’asseguradora. La DGSFP dóna la raó a l’assegurança en contra dels interessos de l’usuari. En aquest cas pots recórrer a l’opció 3.
  • A favor de ningú. Moltes vegades la DGSFP resol l’assumpte sense donar raó a ningú. Unes vegades perquè no és competent en el tema i l’usuari havia d’haver procedit a reclamar per altres vies, com seria la via judicial, el tràmit pericial, etcètera. Altres vegades perquè l’usuari ha emplenat malament alguna dada o no ha aportat algun document. Ja saps que per temes burocràtics, si t’oblides d’algun detall al qual obliga la norma, et desestimen el teu recurs. Per això és molt important que abans de plantejar la reclamació o queixa a la DGSFP et llegeixis detingudament l’Ordre ECC/2502/2012 per no deixar-te res. Tranquil, només són 10 pàgines i es llegeix de pressa.
Opció 3: Plantejar una reclamació judicial

Plantejar una demanda judicial, la qual cosa pot comportar costos d’advocats, procuradors i pèrits, si és que no has contractat, a part, una pòlissa d’assegurances de “Defensa i reclamació” que inclogui el màxim de garanties, la lliure designació de pèrits, advocats i procuradors i a més tinguis un capital assegurat mínim de 6.000 € per a aquest concepte.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Seguim amb la reclamació o queixa a la DGSFP

Per plantejar una queixa o reclamació a la DGSFP hauran de complir-se les següents condicions, les quals estan recollides en l’Ordre ECC/2502/2012, concretament l’article 2:

  1. Abans de presentar una queixa o reclamació a la DGSFP, hauràs d’haver-la plantejat al SAC de l’asseguradora que presumptament ha “violat” els teus legítims drets.
  2. L’asseguradora t’haurà d’haver contestat o hauran d’haver transcorregut 2 mesos o més des que la vas presentar sense que l’asseguradora t’hagi contestat.
  3. No hauràs d’estar d’acord amb la resolució del SAC de l’asseguradora.
  4. Atenció, que hi ha una sèrie de situacions on la DGSFP no t’admetrà la teva queixa o reclamació. Aquestes situacions vénen recollides en l’article 10 de l’Ordre ECC/2502/2012.
Termini de resposta de la DGSFP

Veuràs que l’Ordre ECC/2502/2012 estableix un termini de contestació de la teva queixa o reclamació de 4 mesos, però com en la DGSFP estan col·lapsats de la quantitat brutal de reclamacions i queixes que tenen, la mitjana de resposta és d’entre 2 i 3 anys. És a dir, que quan et responen ja ni t’acordaràs del tema.

Una bona notícia és que mentre ho té la DGSFP queda interrompuda la prescripció del teu assumpte, per la qual cosa d’alguna cosa et serveix.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Però així, reclamar al SAC i després a la DGSFP serveix per a alguna cosa?

Aquí ve la nostra recomanació:

  1. Si tens alguna reclamació, la planteges al SAC, i si la resposta no et satisfà la planteges per la via judicial i acabes molt abans.
  2. A part de plantejar la reclamació judicial i si vols contribuir a la justícia social i a la solidaritat entre els ciutadans d’aquest país perquè les males asseguradores no actuïn de manera impune, pots plantejar, a part de la teva reclamació judicial i després d’haver rebut la contestació de l’asseguradora, una queixa a la DGSFP amb tots els incompliments, demores, desatencions o qualsevol altre tipus d’actuacions deficients que hagis observat en l’actuació de l’asseguradora, de manera que la DGSFP castigui severament amb sancions econòmiques o d’una altra índole a aquesta asseguradora perquè la seva conducta no es repeteixi. Però has de posar especial atenció de no queixar-te o reclamar alguna cosa a la DGSFP del que paral·lelament estiguis reclamant judicialment, ja que anul·laria la teva queixa o reclamació a la DGSFP. Per a això posarem un exemple:

Imagina que es tracta d’un tema d’unes lesions per accident de trànsit i l’asseguradora del causant no te’ls atén al·legant inexistència de nexe causal, o sigui, que fingeixes la lesió. Tu pots plantejar la reclamació judicial de les teves seqüeles, dies de baixa, lucre cessant, etcètera, per cobrar la indemnització, però podries queixar-te a la DGSFP, i prèviament al SAC, per no haver rebut de l’asseguradora l’oferta motivada a la qual fa referència l’article 7 de la Llei 35/2015 abans dels 3 mesos des de la teva primera reclamació. La queixa a la DGSFP per l’incompliment de l’article 7 de la Llei 35/2015 no és objecte de la demanda i per tant, encara que sigui del mateix accident, una cosa és reclamar la indemnització a l’asseguradora i una altra diferent és no haver rebut dintre del termini i en la forma escaient l’oferta motivada o no haver rebut la indemnització del pagament mínim abans dels 40 dies d’haver declarat el sinistre tal com indica l’article 18 de la Llei 50/1980. Són coses diferents. Una cosa és conduir a 200 Km/h i l’altra és conduir sense permís de conduir encara que el mateix conductor sigui el que comet les dues infraccions, que és conduir per sobre dels límits de velocitat permesos sense estar en possessió del corresponent permís de conduir.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *