persona hablando teléfono protección seguro

Com protegir-te de la teva asseguradora quan et vol estafar

Alguna vegada t’ha succeït que no estàs d’acord amb la resolució i has de protegir-te de la teva asseguradora? Et pagaven una misèria pel sinistre total del teu vehicle? No et pagaven la indemnització per la teva assegurança d’accidents? No t’indemnitzaven les teves lesions? No t’indemnitzaven un accident de la pòlissa de la llar que estava cobert? Els operaris de l’asseguradora et van realitzar nyaps a la teva casa? El taller concertat de l’asseguradora et va reparar malament el teu vehicle? No et van pagar tota la indemnització que et corresponia?

La solució

Sabies que l’única solució és contractar a pèrits experts, professionals i fiables perquè avaluïn les circumstàncies i altres extrems de l’accident per realitzar una valoració econòmica dels danys i pèrdues? I que, a més, aquests pèrits han d’analitzar el contracte de l’assegurança i les lleis d’aplicació per determinar com és la indemnització a la qual tens dret? I que una vegada tinguis aquests informes pericials, que és la prova més important i crucial, has de realitzar una reclamació amistosa a l’asseguradora perquè aquesta resolgui l’assumpte abans de 30 dies a favor teu, o, si decideix declinar la teva reclamació, haurà d’acreditar, d’acord amb les lleis de transparència de mercat, la seva postura de manera fefaent i motivada?
I saps que si la resposta de l’asseguradora no és la que va determinar el teu perit hauràs de recórrer a un advocat i procurador fiables, i especialistes en la matèria, perquè reclamin via judicial els teus drets i pretensions?

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

El cost econòmic de la reclamació

Contratar a peritos, reclamadores extrajudiciales, abogados y procuradores cuesta dinero. Hay aseguradoras llamadas de “Defensa Jurídica y Reclamación de Daños” que se dedican a pagar las facturas u honorarios de estos profesionales (peritos, abogados, etcétera), en caso que debas realizar una reclamación como ésta. Los seguros de vehículos, del hogar, etcétera, que incluyen la garantía “Defensa Jurídica y Reclamación de Daños”, excluyen el pago de estos profesionales cuando la reclamación va dirigida contra esa misma aseguradora. Muchas garantías de “Defensa Jurídica y Reclamación de Daños” de aseguradoras Low Cost están muy restringidas y acotadas, además de fijar cantidades miserables como son 150 € para el pago de la libre designación de esos profesionales, que con esa cantidad no tendrás para nada. ¿Sabías que estos seguros de “Defensa Jurídica y Reclamación de Daños” no son muy caros?

Contractar a pèrits, reclamadors extrajudicials, advocats i procuradors costa diners. Hi ha asseguradores anomenades de “Defensa Jurídica i Reclamació de Danys” que es dediquen a pagar les factures o honoraris d’aquests professionals (pèrits, advocats, etcètera), en cas que hagis de realitzar una reclamació com aquesta. Les assegurances de vehicles, de la llar, etcètera, que inclouen la garantia “Defensa Jurídica i reclamació de Danys”, exclouen el pagament d’aquests professionals quan la reclamació va dirigida contra aquesta mateixa asseguradora. Moltes garanties de “Defensa Jurídica i Reclamació de Danys” d’asseguradores Low Cost estan molt restringides i acotades, a més de fixar quantitats miserables com són 150 € per al pagament de la lliure designació d’aquests professionals, que amb aquesta quantitat no en tindràs per res. Sabies que aquestes assegurances de “Defensa Jurídica i Reclamació de Danys” no són molt cares?

La conclusió

A claimcenter no venem assegurances! Però si, quan ens necessitis per reclamar a l’asseguradora en alguna de les situacions que acabem de descriure, no vols pagar els nostres honoraris i vols que sigui una asseguradora qui els pagui, o almenys pagui la major part d’ells, has de contractar una assegurança de “Defensa Jurídica i Reclamació de Danys”, amb lliure designació de professionals, que cobreixi un mínim de 6.000 € per sinistre.

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

I quan et succeeixi el problema, claimcenter t’ajudarà al fet que comuniquis i realitzis amb la teva asseguradora la lliure designació de professionals (pèrits, advocats i procuradors), que dirigiran les seves factures directament a aquesta asseguradora de “Defensa Jurídica i Reclamació de Danys” i tu no hauràs de desemborsar res o el mínim possible.

D’aquesta manera et podràs assegurar contra la teva asseguradora, per al dia que et vulgui estafar. No ho podran fer per falta de mitjans teus. Estaràs preparat i assegurat per protegir-te del la teva asseguradora!

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *