pincel pintando mejoras y devaluaciones seguros

Els descomptes per millores i les indemnitzacions per devaluació patrimonial per accidents en les assegurances

En aquest post tractarem què són els descomptes per millores i què són les devaluacions patrimonials que sofreixen els béns que han patit un sinistre i posteriorment han estat reparats. Tant l’un com l’altre, que són contraposats, han d’avaluar-se, perquè ni en un cas l’assegurança hagi de pagar més del que toca, ni en l’altre l’assegurat o beneficiari rebi menys del que en dret li correspongui.

Què és una “Millora” i quan es dóna? El descompte per “millores”

Quan al sector assegurador es parla de “millora”, es fa referència al fet que al moment que ha de substituir un objecte accidentat per un altre que ja no es comercialitza a causa de la seva obsolescència, es valora el que més s’assembla al sinistrat. Habitualment succeeix que el nou objecte que substitueix al sinistrat és de qualitats i característiques molt superiors al preexistent. Ja que l’asseguradora no ha de ser objecte d’enriquiment injust per part de l’usuari, els pèrits realitzen uns descomptes en concepte de “millora” amb l’objectiu de graduar la justa taxació a l’objecte danyat preexistent. Com a exemple exposem el següent cas:

Si en un accident s’ha espatllat un iPhone-5 i aquest està descatalogat, el pèrit de l’assegurança, per a la seva valoració, prendria com a referència la taxació de l’iPhone-6, que és el model bàsic que es comercialitza en l’actualitat. Sobre el model iPhone-6 aplicaria un descompte en concepte de “millora” en la mateixa mesura de la diferència existent entre un iPhone-6 i un iPhone-7, entenent que seria la mateixa diferència percentual entre l’iPhone-6 i l’iPhone-5 en cas d’existir. D’aquesta manera no hi hauria un “enriquiment injust” per part de l’usuari sinó que se li pagaria l’iPhone-5 preexistent.

I el cas de les millores només es donen quan ha de substituir-se el bé accidentat íntegrament.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Què és una Devaluació Patrimonial per Accidents (DPA)? La indemnització per DPA

Podríem dir que la “Devaluació Patrimonial per Accidents” (DPA) és el concepte contrari a la “millora”. Quan en el sector assegurador es parla de DPA es fa referència a la devaluació que el “mercat” aplica a un bé concret pel simple fet d’haver patit un accident i haver-se reparat encara que quedi com a nou. Aquesta devaluació que el mercat aplica a un bé pel simple fet d’haver patit un accident, encara que estigui perfectament reparat, implica una pèrdua de valor instantani d’aquest bé que l’assegurador ha d’indemnitzar a l’usuari per compensar i deixar-ho al mateix preu just anterior. I per a això posarem un altre exemple:

Imaginem que volem comprar un vehicle d’ocasió i tenim davant nosaltres dos vehicles exactament iguals quant a marca, model, color, accessoris, quilometratge, etcètera. L’única diferència existent entre els dos cotxes és que un va patir un accident i es va reparar. Quan a les persones ens donen a escollir entre els dos vehicles, gairebé tothom escull el que mai ha sofert un accident enfront de l’altre. Només una minoria de persones no dóna importància al fet que el vehicle hagi sofert un accident. De fet, un dels arguments de venda a l’hora de vendre un vehicle d’ocasió és que mai va sofrir cap accident, de manera que el potencial comprador l’adquireixi sense reserves.

A ClaimCenter vam realitzar un estudi de mercat estadístic per veure en quin percentatge el mercat devalua un vehicle d’ocasió accidentat i reparat enfront d’un que mai va patir un accident, i el resultat va ser que el mercat ho devalua en un 40,38% respecte al que mai ha sofert un accident. Això significa que qualsevol vehicle que ha sofert un accident, encara que es repari, sofreix instantàniament una pèrdua de valor del 40%, pèrdua patrimonial o DPA que l’asseguradora hauria de pagar a l’usuari de la mateixa manera que en els casos contraris s’apliquen demèrits per millora. I això succeeix, ja que al moment de la venda del vehicle, quan el venedor hagi de vendre’l al comprador, haurà de realitzar-li un descompte del 40%, ja que el mercat ho devalua en aquesta mesura.

L’atrocitat d’aplicar descomptes per “millora” a les reparacions

Quan es produeix un accident de danys materials i el bé danyat es repara, hi ha asseguradores que apliquen descomptes per “millora” a les reparacions, ja que entenen que s’han afegit o substituït uns components vells per uns nous, i això implica un “guany”. Aquest concepte és del tot equivocat i no és més que un argument que utilitzen algunes asseguradores per descomptar una justa indemnització a l’usuari i enriquir-se a costa seva de manera il·legítima. Resulta que si en un accident cal substituir una porta d’un cotxe i l’asseguradora vol aplicar un descompte per “millora”, en realitat el cotxe no millora sinó tot el contrari. És el mateix cotxe amb la porta reparada. I el conjunt no durarà més ni menys sinó el mateix. En tot cas, l’assegurador hauria de pagar la DPA que ha sofert el vehicle pel fet d’haver sofert l’accident.

Cal posar molta atenció amb que algunes asseguradores apliquen descomptes en les reparacions.

I aquest aspecte que acabem d’explicar s’aplica tan en els vehicles, màquines, taules o portes d’habitatges, empreses, etcètera. Les reparacions no es devaluen mai. Fer-ho és una barbaritat!

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Atenció amb els recanvis alternatius en els vehicles!

Un altre factor és el denominat recanvi “paral·lel” o “alternatiu” respecte als recanvis “originals”. En no poques ocasions se’ns trenca una lluna del nostre vehicle o un para-xocs davanter. En acudir a un taller per reparar la part danyada, algunes asseguradores ens munten material “no original” que, encara que sigui del mateix proveïdor del fabricant, no és l'”original” de la marca. I resulta que, quan es munta aquest material que té un cost inferior a l'”original”, pel fet de ser “no original” el mercat devalua el conjunt del nostre vehicle.

Quan volem vendre el nostre vehicle d’ocasió per comprar un de nou, els taxadors observen si les llunes, para-xocs, etcètera que porta el nostre vehicle són els “originals”, i si no ho són, ens apliquen un fort descompte al conjunt a l’hora de taxar-lo. Per tant, l’asseguradora ha de “muntar” en els seus tallers concertats el mateix material que el que portava el vehicle abans del sinistre, i si aquest era “original”, haurà de ser “original” el que ens muntin.

 

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *