Per a què serveix una empresa de gestió de sinistres?

Quan els usuaris patim accidents i hem de cobrar la prestació de l’assegurança (sigui d’una pòlissa de la llar, del vehicle, de l’empresa, del comerç, etc), hem de cobrar de l’asseguradora del culpable que ens ha causat el dany. En aquest cas, ens poden succeir dues coses:

 • Que tot vagi sobre rodes i cobrem el que correspongui.
 • Que el asunto se tuerza por alguna razón y surjan problemas a modo que cobremos menos de lo que toca, lo cobremos tarde, o simplemente nos rechacen pagar.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Puc tenir problemes amb l’asseguradora

Els problemes amb les asseguradores generalment sorgeixen per les següents raons:

 • Perquè l’asseguradora interpreta les lleis i el contracte de manera inadequada i esbiaixada a favor seu, i per tant, apareix una divergència de criteris amb l’usuari pel que fa a la seva aplicació. És a dir, l’asseguradora cerca algun argument contractual per pagar menys o evitar pagar el sinistre. I la veritat és que l’assegurança pot tenir raó, però moltes vegades no la té.
 • La segona raó de conflicte és que l’asseguradora taxa de manera insuficient el valor dels danys, pèrdues, perjudicis materials, lesions, lucre cessant o altres despeses. És a dir, el pèrit de l’asseguradora, amb… o sense raó, valora menys del que val el dany o perjudici per les raons que sigui, que a vegades són encertades i en unes altres no.
 • En altres ocasions i de manera deliberada, algunes asseguradores dilaten la resolució del cas retenint el pagament de la prestació amb l’objectiu que l’usuari, sigui assegurat o perjudicat, desisteixi en la seva reclamació per esgotament.
 • Una altra de les causes de conflicte és que alguna asseguradora, contràriament al que la Llei estableix, aplica il·legítimament al perjudicat, víctima d’un accident, les excepcions que corresponen al seu client.
 • En altres ocasions algunes asseguradores rebutgen el pagament de la prestació de l’accident al·legant qualsevol circumstància sense acreditar ni justificar la seva decisió.
 • També existeixen casos en què algunes asseguradores desestimen la reclamació de les víctimes lesionades en accidents de trànsit al·legant arguments poc consistents o sense justificació acreditada.
 • existeixen bastants casos on hi ha poca diligència en la resolució del teu accident i et deixen totalment desatès, no resolen el teu problema i triguen una eternitat sense una causa que ho justifiqui.
 • Donat que la cobertura o exclusió del pagament d’un accident depèn sempre de l’origen i determinació de les causes, circumstàncies i conseqüències del sinistre, hi ha bastants pèrits que decreten coses inversemblants, i d’això pot resultar el rebuig del pagament de la prestació. Controlar aquest aspecte és crucial per protegir els drets de l’usuari.
 • En altres ocasions i seguint instruccions concretes d’alguna asseguradora, alguns tallers arreglen malament el teu vehicle ocultant danys o fent nyaps. També munten peces no originals o d’inferior qualitat a les preexistents amb l’única finalitat d’estalviar-se diners.
 • Finalment, i per un tema d’estalvi de costos, algunes asseguradores envien directament a operaris Low-Cost perquè actuïn en el teu habitatge, comunitat, comerç o empresa. A vegades aquest còmode sistema per a l’usuari repercuteix en treballs executats amb presses, manifesta desídia i poca professionalitat, resultant un treball mal fet i sense cura.
Com evito o resolc els problemes amb l’asseguradora?

I què ha de fer un usuari per evitar patir o resoldre qualsevol d’aquests escenaris?

Existeixen tres escenaris i un servei complementari:

  1. La prevenció: En primer escenari és, una vegada esdevingut l’accident, quan l’usuari es “vacuna” per prevenir els problemes amb l’asseguradora. I per prevenir els problemes, l’usuari ha de notificar el sinistre a una empresa de Gestió de Sinistres perquè actuï abans que l’asseguradora. L’empresa de Gestió de Sinistres actuarà, i al moment que ella cregui convenient, declararà l’accident a l’assegurador perquè pagui la prestació. D’aquesta manera l’usuari tindrà la certesa de la cobertura o rebuig del seu cas abans de declarar el sinistre a l’assegurança, i una vegada declarat a l’assegurador, aquest tindrà tota la documentació per poder realitzar el pagament. És possible que l’assegurador vulgui enviar als seus pèrits, on no hi haurà cap problema donat que sempre s’obrarà amb total transparència. En cas de sorgir algun problema, aquest es resoldrà amb plenes garanties. És obvi que el treball del gestor ha de retribuir-lo l’assegurat. A claimcenter denominem aquest servei com a “Gestió del Sinistre“.
  2. La correcció: El segon escenari és que, per desconeixement o perquè l’usuari vol estalviar-se el cost del Gestor de Sinistres, decideix declarar l’accident a l’asseguradora perquè sigui aquesta qui gestioni el seu cas. Si tot va sobre rodes, l’usuari cobrarà el que li correspon i s’haurà estalviat el cost del Gestor de Sinistres. Però donat el cas en què sorgeixi algun dels problemes abans enunciats, l’usuari haurà de “guarir” el problema i acudir a un Gestor de Sinistres si vol cobrar el que en dret li correspon. En molts casos els usuaris acudeixen a un advocat, desconeixent que en moltíssimes ocasions no requereixen advocats sinó altres professionals. Però l’assumpte està en el fet que, si l’usuari vol “sanar la malaltia” i cobrar el que li correspon, haurà de contractar a un Gestor de Sinistres si no vol tenir molts problemes i trencaments de cap. A claimcenter denominem aquest servei com a “Defensor de l’Assegurat“.
  3. La rendició: El tercer escenari succeeix quan l’usuari tira la tovallola i deixa que l’asseguradora es quedi amb el que en dret li correspon. Per a aquests casos només tenim la recomanació que l’usuari lluiti pel que en dret li pertany, i si desitja fer caritat, la faci per qui realment la necessita.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

I per a finalitzar tenim els serveis complementaris, que són els pèrits d’assegurances, els quals seran estrictament necessaris per a la reclamació del cas. I de pèrits d’assegurances n’existeixen de molts tipus i especialitats, i per posar uns exemples te n’enunciem alguns:

 • Perits d’actuacions
 • Perits de la llar
 • Perits d’empreses
 • Perits mèdics
 • Perits de responsabilitat civil
 • Perits de responsabilitat professional
 • Perits de lucre cessant
 • Perits reconstructores d’accidents de trànsit
 • Perits investigadors d’incendis
 • Comissaris d’avaries

Per tant, la gestió de sinistres implica un alt grau d’especialització pel que fa a tècnica, coneixements legals, de procediment i d’organització operativa.

I la conclusió està a dir que ho pot fer un mateix o donar-ho a una empresa especialitzada, depenent de la capacitat que un tingui a invertir temps, diners i paciència.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *