documentación accidente de trabajo rellenar información

Com estar en regla per no tenir problemes amb l’asseguradora en un accident de treball?

En aquest post donarem els detalls més importants en els quals es fixa un pèrit per avaluar un sinistre de responsabilitat civil patronal i saber si hi ha o no cobertura segons el contracte signat entre assegurat (empresa) i assegurador.

Responsabilitat de l’empresa

Tota empresa ha de tenir un pla de prevenció, el qual marca les estratègies i polítiques que ha de dur a terme perquè no es produeixin accidents de cap mena, ni de lesions en treballadors ni danys en les coses.

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

Avaluació de riscos

Per tant, la primera cosa que ha de fer una empresa és avaluar els perills i calibrar els riscos o probabilitat que es produeixi un accident.

Planificació preventiva

Una vegada avaluats els riscos, l’empresa haurà de planificar les mesures necessàries (solucions) per tractar els riscos, per a tal de minimitzar els accidents, tant laborals com de qualsevol altre tipus.

Envers els treballadors

Per tant és missió de l’empresari informar i formar a tot el personal respecte als riscos als quals estan sotmesos, lliurar els Equips de Protecció Individual (EPI‘s) necessaris per a cada tipus d’activitat desenvolupada per cada empleat segons el lloc de treball que ocupa, i òbviament, sotmetre a una revisió mèdica a cada empleat per determinar si és apte per desenvolupar el treball encomanat.

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

Habitualment això pot fer-ho una empresa o subcontractar-ho a una empresa de Prevenció de Riscos Laborals.

No obstant això, el pèrit, en cas de sinistre d’accident laboral, mirarà les següents coses del treballador i l’empresa:

  1. Que el treballador hagi estat informat per l’empresa (document acreditatiu).
  2. Que el treballador hagi rebut i superat la formació en matèria de riscos laborals, ergonomia i salut (document acreditatiu de rebre la formació).
  3. Que l’empresa li haguessin lliurat els EPIs (document acreditatiu de lliurament dels EPI‘s).
  4. Que hagi superat l’informe mèdic i sigui apte per desenvolupar aquesta activitat (document acreditatiu d’aptitud). En aquest punt hi ha activitats que haurà de realitzar-se una revisió mèdica periòdica i unes altres, en el cas d’un administratiu d’una empresa, on no serà necessari i el treballador podrà renunciar.
  5. Que la labor que se li va encomanar quan va succeir l’accident estigui dins de les tasques pròpies del seu lloc de treball.

Depenent de cada circumstància, és possible que hi hagi més o menys problemes amb l’asseguradora a l’hora de cobrar la indemnització.

1 resposta

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *