dinero intereses demora tiempo plazos reloj seguro no paga

Els interessos que les aseguradores han de pagar per incomplir els terminis de pagament de la prestació

En un post anterior et vam indicar quins eren els terminis perquè l’asseguradora et pagués el teu sinistre o accident. I això val per a pòlisses d’automòbils, cases, vida, empreses, responsabilitat civil, etcètera. Però quina penalització existeix si no em paguen quan toca?

Les assegurances tenen dos terminis a l’hora de pagar-te. El primer és pagar-te l'”import mínim” abans dels 40 dies d’haver notificat el sinistre. El segon és pagar-te l’import íntegre de l’accident al final de les recerques i peritatges, i com a màxim, abans dels 3 mesos de la declaració del sinistre. Però, quin càstig o penalització té l’asseguradora si no em paga quan toca?

  1. Si l’asseguradora no paga l’import mínim abans de 40 dies des de la declaració de l’accident, haurà de pagar-te obligatòriament un interès, sobre la part deguda de l’interès legal dels diners, més un 50%, els dos primers anys, i un 20% anual, durant els anys següents.
  2. Si l’asseguradora no paga l’import íntegre de l’accident abans dels 3 mesos de la declaració del sinistre, aquesta haurà de pagar, a més, l’interès equivalent al tipus d’interès legal incrementat en un 50% durant els dos primers anys i un 20% anual una vegada transcorreguts els dos anys.

I l’asseguradora ha de pagar aquests interessos obligatòriament sense que li ho demanis, ja que és una obligació legal. Si no ho fes, pots presentar una reclamació o una denúncia pública a la DGSFP (Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions). En un altre post t’explicarem com es fa per presentar una reclamació o una denúncia pública i quines conseqüències té.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Com funciona el càlcul de l’interès?

El tipus d’interès legal el determina el Banc d’Espanya, i pots consultar-lo al seu web.

Si pel 2017 el tipus d’interès legal és un 3%, l’increment en un 50% seria un 1,5% addicional, és a dir, un resultat de 4,5%. Com l’interès aplicable es realitza per dies, l’interès de 4,5% hauries de dividir-lo per 365 dies, per la qual cosa resultaria un 0,01233% diari. Per tant, sobre 1.000 €, l’interès anual serien 45 € (1.000 € * 4,5%) i diaris serien 0,1233 € (interès de 45 € / 365 dies).

Si han transcorregut els dos anys, hauran de pagar-te un interès anual d’un 20%, la qual cosa suposa sobre 1.000 €, 200 € anuals (20% de 1.000 €) o 0,5479 € diaris.

El fonament legal

Tal com diu l’article 20 de la Llei 50/1980, a partir dels 3 mesos de la declaració de l’accident, la companyia entra en “mora”. També entra en mora si no et paguen l’import mínim abans dels 40 dies de la data de declaració. Això implica que, a més de la indemnització, l’asseguradora t’haurà de pagar els interessos de la quantitat deixada de pagar des de la data de declaració fins a la qual efectivament et paguin el que toca.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *