juzgado seguro aseguradora defensa y reclamación

La necessitat de tenir una pòlissa de defensa i reclamació jurídica

Per a què serveix contractar una pòlissa de defensa i reclamació jurídica a part, si ja la tinc inclosa en la pòlissa de la llar o del vehicle?

Què faig quan no estic d’acord amb la resolució de la meva asseguradora?

En un altre post ja vam parlar sobre què són i la utilitat de la garantia de defensa i reclamació jurídica que inclouen la majoria d’assegurances de la llar i d’automòbil.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Què cobreixen les pòlisses de defensa i reclamació jurídica i reclamació de danys?

Serveixen per pagar els honoraris dels professionals (pèrits, advocats, procuradors…) perquè et defensin davant reclamacions de tercers els danys o perjudicis que tu els hagis causat.

S’utilitza per sufragar les despeses de les reclamacions “amistoses” que hagis de realitzar pels danys i perjudicis que hagis patit en la teva persona (lesions en un accident laboral, de circulació, transport o via pública, etcètera) o els teus béns (danys en el teu habitatge, en el teu cotxe o bicicleta causats per un tercer).

Serveixen per pagar els honoraris dels mateixos professionals, per quan, com a consumidor, has de reclamar a empreses de subministraments (elèctriques, aigua, gas, etc.), intermediaris (agents de compravenda d’immobles, etc.) o relatives a l’habitatge (obres de reparació, manteniment, problemes amb la comunitat o activitats molestes, etc.).

També serveix per pagar els honoraris dels advocats, pèrits, etcètera, quan has de realitzar una reclamació en matèria laboral contra la teva empresa en casos d’accidents de treball.

Entre otros la utilizarás para sufragar las reclamaciones contra tu propia compañía de seguros cuando ésta no indemniza de acuerdo con las leyes o el contrato de seguro.

Entre altres, la utilitzaràs per sufragar les reclamacions contra la teva pròpia companyia d’assegurances quan aquesta no indemnitza d’acord amb les lleis o el contracte de segur.

Què no cobreixen aquestes pòlisses? Les exclusions

No obstant això, aquestes assegurances no solen cobrir les despeses de professionals per a reclamacions contra entitats financeres (preferents, subordinades, clàusules sòl, despeses hipoteca, etc.), ni qüestions relatives a dret de família (separacions, divorcis, guarda i custòdia, etc.).

El tema de este tipo de seguros es que está muy limitado a unas circunstancias muy determinadas, y no dan cobertura a muchos escenarios, sobre todo cuando este tipo de seguro está incluido en las pólizas del hogar o de automóvil.

El tema d’aquest tipus d’assegurances és que està molt limitat a unes circumstàncies molt determinades, i no donen cobertura a molts escenaris, sobretot quan aquest tipus d’assegurança està inclosa en les pòlisses de la llar o d’automòbil.

Per què recomanem contractar aquest tipus d’assegurança si ja està inclosa en la de l’automòbil o de l’habitatge?

La primera raó, i més important, és per protegir-te de la teva pròpia asseguradora. Resulta que, en moltíssimes ocasions, existeix un desacord entre tu i la resolució del sinistre de la teva asseguradora del cotxe, de l’habitatge, d’accidents, etc., on tu creus que tens dret a una indemnització i l’asseguradora creu que no ha de pagar-te la prestació. Què fas en aquestes situacions quan resulta que has de contractar pèrits, advocats, procuradors, etc., per reclamar a la teva pròpia asseguradora que no et paga? Perquè resulta que, una de les exclusions de la garantia de defensa jurídica i reclamació de danys en la teva assegurança de la llar o del cotxe, és que no et pagaran als pèrits, ni procuradors, ni advocats, quan la reclamació l’has de realitzar contra ells, contra la teva pròpia asseguradora. Resulta que, en aquests casos, hauràs de ser tu qui pagui les despeses d’advocats, pèrits i procuradors per anar contra la teva pròpia asseguradora.

I què faràs quan la teva pròpia asseguradora intenti recobrar-te o reclamar-te alguna cosa injusta i il·legítima? Qui pagarà les despeses d’advocats, pèrits i procuradors per defensar-te de la teva pròpia asseguradora? Què faràs quan hagis de realitzar una reclamació de danys a la teva llar quan no tens aquesta garantia en aquesta assegurança i vols utilitzar la garantia de l’assegurança del cotxe i aquesta limita només a assumptes de tràfic?

T’adonaràs que, si no vols pagar als professionals, necessites una pòlissa més genèrica i àmplia que la del cotxe o de l’habitatge. Però, si no la contractes, no passa res. Hauràs de pagar de la teva butxaca les factures dels advocats, pèrits, procuradors i resta de reclamadors.

A ClaimCenter no venem assegurances, però quan ens toca reclamar resulta que als nostres clients no els agrada pagar les factures de perits, advocats i procuradors. I nosaltres els preguntem si tenen una pòlissa de defensa jurídica i reclamació de danys que l’hi reemborsarà, i resulta que no la tenen. Els hi expliquem tot això i diuen que no ho sabien. Per això escrivim aquest post. Perquè ho sàpigues. La nostra recomanació és que la gent ha de contractar aquest tipus de pòlisses, sobretot, per quan hi ha problemes amb la seva pròpia assegurança, on cada vegada és més freqüent.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Particularitats de les assegurances de defensa jurídica i reclamació de danys

Les pòlisses de defensa jurídica i reclamació de danys estableixen que la companyia pot negar-se a prestar els seus serveis a l’assegurat si consideren que el procés és inviable, temerari, desproporcionat, abusiu i/o nul. I per què ho fan? Perquè consideren que, si no, com a l’assegurat li surt gratis reclamar perquè paga l’asseguradora, tothom ho reclamaria tot de manera “desenfrenada”. A això ho anomenen “carta de salvaguarda”.

Per a cada assumpte hi ha uns límits de capital per pagar factures, que es diu “suma assegurada“. Estan entre 3.000 € i 6.000 €. Pensa que els casos de companyies Low Cost, la suma assegurada per a aquesta garantia és de 200 €, cosa que significa que no en tindràs ni per a “pipes”.

La lliure designació de professionals

Tal com vam dir en el post sobre el perquè serveix aquesta pòlissa, la mateixa asseguradora de defensa jurídica i reclamació de danys intentarà “colar-te” els seus professionals, tot i que ja vam dir que el millor és que busquis a advocats i pèrits de confiança i amb experiència. Respecte als procuradors, pots indicar a l’asseguradora de defensa jurídica i reclamació de danys que posi els seus. Així com l’advocat i sobretot els pèrits han de ser molt bons i saber testificar davant un jutge, el procurador no és un professional clau, tot i que sí que és necessari en determinats casos.

Per finalitzar, si resulta que perds el plet amb condemna en costes i la teva asseguradora de defensa jurídica i reclamació de danys va acceptar pagar el cas, les costes judicials les sufragarà ella.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *