asegurances assessorament reclamació persones parlant

Per què necessito assessorament en accidents i assegurances?

Som conscients que el mercat assegurador és molt complex i existeix poc assessorament en accidents. Existeixen multitud de productes, cobertures, garanties i normes. Hi ha molta diversitat de riscos (accidents personals, llar, vehicles, responsabilitat civil, etcètera) i circumstàncies (lesionats, cotxes sinistrats, pèrdua de beneficis, incendis, danys a tercers, etcètera) que donen dret a multitud d’indemnitzacions.

El coneixement

Hi ha molt poca gent que, davant un accident o sinistre, sàpiga i entengui la situació i tingui la suficient experiència, tant legal com tècnica, per a saber quins són els drets i les obligacions de totes les parts. Com també és poc conegut saber per on un pot “rascar” i per on és una autèntica pèrdua de temps i diners invertir esforços.

La indemnització i el benefici il·lícit

És un fet que hi ha asseguradores que volen enganyar a l’usuari per a enriquir-se a la seva costa, sigui aquest assegurat o perjudicat. També hi ha persones que volen enganyar a les asseguradores per a lucrar-se, però per a això ja existeixen els departaments de frau. I és totalment cert que de la mateixa manera que hi ha professionals (mediadors, advocats, pèrits, etcètera) que són bons, n’hi ha uns altres que, per desconeixement o per ganes d’enganyar al seu client per a beneficiar-se a la seva costa, no ho són. Per tant l’usuari, davant un accident i una asseguradora que “presumptament” ha de pagar-li, no sap com funciona, de qui fiar-se ni què fer.

CONTRACTAR ASSESSORAMENT

El mètode de ClaimCenter: assessorament en accidents

Qui ha sofert un accident pot necessitar saber què ha de fer per a cobrar de l’assegurança sense problemes o, una vegada està durant el procés, saber com sortir exitós del cas. Per això a ClaimCenter tenim un mètode que consta de tres parts:

1. EXPOSICIÓ DEL CAS O DEL PROBLEMA

L’usuari ens exposa el seu cas i, de ser necessari, ens aporta els documents perquè ho estudiem.

2. ESTUDI DEL CAS

Poden donar-se dues situacions:

Sistema preventiu: A vegades l’usuari vol estalviar-se problemes i, abans de declarar l’accident a l’asseguradora, prefereix consultar amb ClaimCenter per a saber la manera de procedir per a evitar problemes.

Sistema correctiu: Donat cas que l’usuari hagi declarat l’accident a l’assegurador i es trobi en una situació no desitjada, com és que no li paguen o paguen menys del que correspon, el seu tema no avança, té dubtes o qualsevol altra circumstància, etcètera, li exposem la seva situació real amb total transparència. Li expliquem què li passa, on es troba, els drets i les obligacions de totes les parts (de l’usuari i de l’assegurador) i a més li expliquem el perquè li succeeix això.

3. LA SOLUCIÓ

Finalment exposem a l’usuari la solució al seu cas. Què ha de fer ell o bé quina ajuda necessita de pèrits i/o d’advocats. Què ha de fer ell, els perits i/o els advocats i com han de plantejar les reclamacions. Si finalment l’usuari desitja que sigui ClaimCenter qui s’ocupi del seu cas ho farà, i si desitja que sigui un altre qui s’ocupi de tramitar-lo no hi haurà cap problema.

CONTRACTAR ASSESSORAMENT

El valor de ClaimCenter

L’assessorament de ClaimCenter té un cost determinat i l’usuari ha de valorar si li és rendible invertir aquests diners per a disposar de tota la informació certa i objectiva per a conèixer quins són els seus drets, què pot reclamar, com ha de fer-ho i quines són les obligacions de l’assegurador envers ell. Òbviament és un servei independent, una segona opinió objectiva, imparcial i professional respecte el que puguin haver-li explicat des de l’asseguradora, el mediador, l’advocat, el pèrit o qualsevol altra persona relacionada amb el cas. Serveix per a saber la veritat i com fer les coses.

Òbviament, i depenent de la quantitat a la qual ascendeixi la indemnització, serà més rendible o no contractar el servei d’assessorament en accidents de ClaimCenter.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *