denuncia seguro esposas manos

Puc denunciar a l’asseguradora? En quines situacions?

En moltes ocasions hem sentit a usuaris que volien denunciar a la seva asseguradora o, en els casos de responsabilitat civil, a la de qui li va causar el dany. Però aquesta gent enfadada, realment sabia com denunciar a l’asseguradora?

Sabia on dirigir-se? Sabia com ha de fer-ho? Sabia quines coses poden denunciar-se i quines no? Nosaltres creiem que la gent no ho sap, i per tant, i per transparència, destinarem un conjunt de Posts a aquest tema tan requerit i sol·licitat en tantes ocasions.

Com funciona això?

De la mateixa manera que existeixen inspectors de policia que persegueixen delictes, inspectors de treball que persegueixen irregularitats que es cometen en l’àmbit laboral o inspectors d’hisenda que es dediquen a perseguir aquells que no paguen els seus impostos; els inspectors d’assegurances es dediquen a perseguir a aquelles asseguradores que cometen infraccions en matèria d’assegurances. Per tant, quan algú denuncia a una asseguradora, els qui prendran cartes en l’assumpte seran els inspectors d’assegurances, els qui els podran imposar les corresponents sancions o càstigs depenent de la magnitud del fet. I molta atenció, ja que les sancions poden suposar des d’una simple amonestació verbal, fins a sancions econòmiques molt severes. De fet, les sancions poden aconseguir dimensions fatals per a l’asseguradora que podrien suposar el tancament i liquidació de la mateixa asseguradora. Per tant, poca broma amb els inspectors d’assegurances.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

On estan els inspectors d’assegurances?

Així com els inspectors d’hisenda depenen de la “Direcció General de Tributs”, els inspectors de policia de la “Direcció General de Policia” i els inspectors de treball depenen de la “Direcció General de la Inspecció de Treball i Seguretat Social”; els inspectors d’assegurances depenen de la “Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions” (DGSFP), de la qual ja en vam parlar. Són el “departament de policia” que controla les asseguradores i altres entitats. Però al contrari de la policia, hisenda o treball, que hi ha moltes delegacions i comissaries arreu del país, la DGSFP només està a Madrid. Pensa que, per a cent i escaig d’asseguradores, no fan falta moltes més delegacions.

Per tant, els inspectors d’assegurances estan situats al Passeig de la Castellana, 44, de Madrid.

Quina Llei regula les denúncies, infraccions i sancions en el sector assegurador?

Per a qui vulgui distreure’s, la norma que regula les classes d’infraccions, classificant-les com a molt greus, greus o lleus; les sancions o multes que han d’imposar-se per a cada tipus d’infracció; els criteris de graduació, etcètera; ve recollit en al Títol VIII de la Ley 20/2015.

Puc denunciar a l’asseguradora? En quines situacions?

Sí. A grans trets, com a usuari, pots denunciar a la DGSFP fets o situacions que puguin ser constitutius d’infraccions de normes de supervisió de les assegurances privades en els següents supòsits:

  1. Quan l’asseguradora incompleix les normes obligatòries de la legislació específica sobre contracte d’assegurances, com per exemple la Llei 50/1980.
  2. Quan l’assegurador incompleix les normes sobre transparència de mercat i protecció dels drets dels usuaris en l’àmbit de les assegurances.
  3. Quan no existeix o funciona malament el departament o servei d’atenció al client de l’asseguradora.
  4. Quan l’asseguradora que cobreix la responsabilitat civil derivada de l’accident de circulació del vehicle culpable no presenta l’oferta motivada o no dóna la resposta motivada al fet que es refereixen els articles 7 i 22.3 del text refós de la Llei 35/2015.
  5. Quan l’asseguradora incompleix la decisió emesa pel defensor del client d’una entitat asseguradora, quan aquesta és favorable a la reclamació plantejada per un prenedor de l’assegurança, assegurat, beneficiari o tercer perjudicat.
  6. Quan, en general, les asseguradores incompleixen els preceptes d’obligada observança per a les entitats asseguradores, compresos en normes amb rang de Llei de supervisió de les assegurances privades. Per tant, si incompleixen qualsevol cosa que estigui recollida en alguna Llei o norma que afecti l’activitat asseguradora.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Notes finals

L’àmbit de les denúncies a les asseguradores és amplíssim, i per a això hi anirem dedicant diferents posts.

Estan les situacions que poden denunciar-se i les que no. També està el com hem de formular una denúncia perquè no sigui un treball inútil per part de qui la fa. També han de considerar-se aquelles situacions que podrien anul·lar la nostra denúncia i, per tant, seria un treball sense efecte. Per això cal estar molt atent de com fer-ho.

Si tens dubtes de caràcter general podem tractar nous temes que esclareixin els teus dubtes.

 

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *