coches inundados Consorcio CCS lluvia vehículo

Què cobreix i per a què serveix el Consorci de Compensació d’Assegurances (CCA)?

No entrarem a explicar de manera extensa i detallada quines són les funcions del Consorci de Compensació d’Assegurances (CCA) i per a què serveix, ja que necessitaríem una “Wikipedia”. Però el que farem de manera molt genèrica és explicar com ens afecta als usuaris, en els casos més freqüents, a l’hora de cobrar accidents que s’han produït en unes circumstàncies molt concretes.

¿Què és el Consorci de Compensació d’Assegurances?

El CCA és una “entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia”. Aquesta frase ve a dir que és una “asseguradora privada” que pertany a l’Estat espanyol, però que té unes funcions molt concretes que les Lleis espanyoles li confereixen. Algunes de les seves activitats són la de liquidadora d’asseguradores, la cobertura de riscos extraordinaris, la de Fitxer Informàtic de Vehicles Assegurats (FIVA) i un llarg etcètera de funcions.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

L’activitat del CCA

El CCA es va crear per donar resposta a dues necessitats bàsiques:

  1. La mateixa activitat asseguradora, és a dir, assegurar els riscos o accidents de caràcter extraordinari.
  2. L’activitat de “fons de garantia“.

Una cosa a tenir en compte és que el Consorci de Compensació d’Assegurances no està per “guanyar diners” com seria el cas d’una asseguradora “normal”. El CCA només està per donar servei al ciutadà, i per tant, la seva actitud és molt diferent de la de moltes asseguradores comercials convencionals.

Activitat asseguradora. El que paga el Consorci de Compensació d’Assegurances de riscos extraordinaris.

Totes les persones que tenim una assegurança de danys propis del vehicle, és a dir, una assegurança de cotxe a tot risc (cobrim els nostres danys al vehicle, a més dels danys als perjudicats), una assegurança de vida, d’accidents, de la llar, de comerç, de comunitats, d’empreses…, paguem una petita part del preu al Consorci de Compensació d’Assegurances. D’aquesta manera, quan assegurem els nostres béns o la nostra persona estem assegurats amb dues assegurances alhora. Una és la nostra asseguradora “normal” (SegurCaixa, MGS, MAPFRE…) i l’altra és el Consorci de Compensació d’Assegurances.

Això es fa perquè les asseguradores “normals” no paguen els accidents derivats de danys materials, personals o lucre cessant (pèrdua de beneficis) quan les circumstàncies de l’accident són inundacions, terrorisme, tempestat ciclònica atípica o altres riscos recollits en el “reglament d’assegurança de riscos extraordinaris“, i per tant, això ho paga el CCA.

Una altra cosa que el Consorci de Compensació d’Assegurances paga són els “danys a tercers” quan l’exèrcit espanyol o la policia, sigui autonòmica o estatal, en temps de pau, fa mal a algú. Seria el cas que la Guàrdia Civil ens col·lideix per darrere amb el cotxe o que un soldat despistat, fent maniobres, ens destrueix la nostra casa d’un “bombasso” propinat per un tanc. Però atenció, això ho cobreix el CCA sempre que tinguem contractat una assegurança de danys propis. El tema de la “responsabilitat civil” de la policia o l’exèrcit es diu “responsabilitat patrimonial de l’administració” i això ho paguen assegurances especials que cobreixen aquest tipus de danys als quals destinarem uns quants posts.

El CCA mai paga accidents derivats de la responsabilitat civil de les persones. Això ho paga cada asseguradora, i si un no té assegurança, ho haurà de pagar de la seva butxaca.

Nota final: No podem assegurar-nos directament amb el Consorci de Compensació d’Assegurances. No és una asseguradora comercial “normal”. Ara bé, si no hi ha cap asseguradora “normal” que vulgui assegurar-nos una assegurança obligatòria, com és el cas del SOA en motos o cotxes de conductors novells, pots contractar tranquil·lament aquest segur amb el CCA.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Activitat de “fons de garantia”

Però hi ha situacions on els ciutadans estem desprotegits i el Consorci de Compensació d’Assegurances actua com a “fons de garantia”, per pagar-nos i després “buscar-se la vida” de com recobrar això que ens ha pagat com a perjudicats.

Resulta que, quan un vehicle robat o sense assegurança ens causa danys materials o personals, l’asseguradora que s’ocupa d’indemnitzar els nostres danys, lesions, dies de baixa i la resta de coses derivades de la responsabilitat civil del conductor és el Consorci de Compensació d’Assegurances, i després ja reclamarà al lladre, si el troba, o al que anava amb el cotxe sense el SOA.

Un altre cas on el CCA paga les lesions als perjudicats en accidents de trànsit és quan el causant de l’accident fuig i, per tant, és desconegut.

Una altra de les situacions on el Consorci de Compensació d’Assegurances actua com a fons de garantia és quan es fa càrrec de tots aquests sinistres en curs pendents d’indemnitzar quan una asseguradora de les “normals” fa fallida.

Quan hem de comunicar-ho al Consorci de Compensació d’Assegurances?

Hem de comunicar el sinistre al CCA en qualsevol de les situacions descrites en aquest post. A la seva pàgina web estan els telèfons d’atenció al client, així com els comptes de correu electrònic per contactar amb ells.

En futurs posts explicarem com ho fa el Consorci de Compensació d’Assegurances per indemnitzar determinats accidents i quines particularitats tenen a l’hora de tramitar el teu sinistre.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *