videollamada videoperitaje persona hablando smartphone teléfono

Què són els vídeo peritatges o tele peritatges?

Últimament estan sorgint algunes plataformes de vídeo peritatge, tele peritatge o videoajust, com www.videoperitaje.com, que són una eina que serveix per a multitud de situacions dins l’àmbit dels sinistres, accidents o subscripció de riscos.

Què és el vídeo peritatge, tele peritatge o video ajust?

En assegurances, un peritatge (o un ajust de pèrdues) és un estudi o treball realitzat per una persona experta, i entesa, en la matèria concreta sobre la qual avalua, on sobre la base de l’observació dels fets i evidències objectives, estableix les causes, circumstàncies i conseqüències de l’accident. A més, l’ajustador o pèrit taxa econòmicament els danys materials, lesions i altres pèrdues com a conseqüència del sinistre. El peritatge requereix que l’expert observi els fets, per la qual cosa en la majoria d’ocasions és necessària la seva presència en el lloc del succés.

El vídeo peritatge o tele peritatge és una eina que possibilita al pèrit poder realitzar remotament aquesta inspecció ocular. Amb l’ajuda d’un usuari situat en el lloc dels fets que utilitza un dispositiu mòbil, aquesta eina permet la transferència d’imatges i vídeos, per poder avaluar l’escenari, la cosa o la persona objectes de l’actuació professional sense que el professional hagi d’estar-hi present.

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

Àmbits d’actuació del vídeo peritatge o tele peritatge
Vídeo peritatge o tele peritatge en casos de danys materiales en automòbils, llars, comerços o empreses

Amb molta freqüència succeeixen accidents d’automòbils, habitatges, empreses, comerços o similars. En aquests casos els pèrits o ajustadors verifiquen i valoren presencialment l’abast dels danys materials per taxar-los econòmicament. D’aquesta manera l’asseguradora podrà indemnitzar els danys a l’afectat, o bé substituir el pagament de la indemnització per la reparació o reposició de l’objecte accidentat sempre que l’usuari ho consenti.

El vídeo peritatge o tele peritatge permet al “pèrit d’assegurances” o “ajustador de pèrdues” verificar i valorar els danys de manera no presencial des de la seva computadora mitjançant connexió remota a l’smartphone de l’usuari o responsable del taller de vehicles, a més de permetre-li valorar les causes i conseqüències del sinistre. D’aquesta manera pot fixar la quantitat a indemnitzar o traslladar les corresponents instruccions als operaris per reparar o reposar el bé danyat, o bé declinar la prestació en virtut de les circumstàncies pròpies del contracte d’assegurança.

Verificació de reparacions d’automòbils o llars

Una altra dels avantatges del vídeo peritatge o tele peritatge és la de verificar les operacions de reparació dutes a terme pels operaris subcontractats per les asseguradores durant el procés d’execució de les labors encomanades. Supervisar i controlar les tasques de reparació dels subcontractistes (tallers mecànics, empreses de construcció,…) és una altra de les labors que l’eina permet realitzar amb garanties.

Vídeo peritatge o tele peritatge en casos de lesionats

La labor dels perits mèdics amb els lesionats lleus en accidents de circulació és una altra de les facetes que pot realitzar-se mitjançant aquesta tecnologia, com són visites mèdiques no presencials o remotes.

Vídeo peritatge o tele peritatge en casos de suscripció

En la subscripció de riscos, on el professional ha de realitzar una anàlisi d’allò a assegurar (vehicle, habitatge, comerç, etc.) és un altre de les comeses que poden fer-se mitjançant el tele peritatge o vídeo peritatge.

Funcionalitats del vídeo peritatge
  • Permet gravar vídeo i àudio, segons voluntat del pèrit, de part o tota l’actuació, des del smartphone de l’usuari.
  • Permet prendre fotografies al moment de la videotrucada. Les que l’ajustador cregui convenient.
  • Geolocalitza i registra la ubicació geogràfica de l’smartphone de l’usuari des d’on s’han pres les imatges, vídeos i àudios.
Avantatges de les plataformes del tele peritatge

Entre molts altres avantatges, els que nosaltres destaquem són els següents:

  • Rapidesa: L’ajustador o pèrit, després de contactar amb l’usuari, pot iniciar un videoperitatge sense necessitat de concertar cita presencial per a un dia i hora futurs.
  • Desplaçaments: El pèrit o ajustador s’estalvia costos de desplaçaments fins al lloc dels fets.
  • Augment de productivitat de l’ajustador o pèrit: La disminució de temps de desplaçaments augmenten la productivitat del professional.
  • Comoditat i flexibilitat: Tant per a l’usuari com per l’ajustador és molt més còmode realitzar un videoajust des de l’oficina, i l’usuari des de la seva ubicació, que no haver de concertar cites.
Requeriments tècnics i restriccions

Existeixen una sèrie de restriccions i requisits tècnics per a l’ús del vídeo peritatge o tele peritatge. Cada plataforma tindrà els seus, depenent del funcionament d’aquesta. Per exemple, està el fet de disposar d’un smartphone, cobertura de dades, sistemes operatius requerits i altres requisits. Aquests requeriments els pots consultar en el lloc web videoperitaje.com.

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

Vídeo peritatge app o web?

Existeixen diferents tipus de desenvolupaments tecnològics dels vídeo peritatges o tele peritatges. En uns és necessària la descàrrega d’una aplicació a l’smartphone de l’usuari i en uns altres només és necessari l’ús d’un navegador web. La descàrrega d’aplicacions per part dels usuaris és molt més incòmoda i ineficient, per la qual cosa és més eficaç la utilització directa d’aquesta tecnologia amb navegadors web.

Desenvolupament propi o de tercers?

En uns inicis la tecnologia vídeo peritatge o tele peritatge va ser desenvolupada com a avantatge competitiva de certes empreses d’ajustos o gabinets pericials enfront d’uns altres per donar un servei innovador als seus clients: les asseguradores. Cada desenvolupament tenia un cost que havia de ser amortitzat sobre la base de la captació de negoci de la competència. Avui dia han sorgit plataformes obertes, com videoperitaje.com, que permeten a qualsevol empresa, perit o ajustador individual, taller, etc. disposar d’aquesta tecnologia a un preu unitari molt inferior al que li representaria desenvolupar-ho ell i amortitzar la inversió, a més dels costos de manteniment que els suposaria tenir operativa la plataforma (manteniment de desenvolupadors, infraestructura de servidors, missatgeria SMS, etc.). Aquestes plataformes funcionen del tipus “bo – pay per use”.

La solució definitiva?

És obvi que hi ha moltes actuacions que hauran de realitzar-se presencialment i que aquesta tecnologia no les podrà substituir, però sens dubte aquestes noves plataformes facilitaran els ajustos o peritatges de, sobretot, els temes més senzills i urgents.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *