persona trabajando seguro aseguradora franquicia

Què són les franquícies en les assegurances i quins tipus existeixen

Quan no tenim una assegurança de la llar, del vehicle o del que sigui i patim un accident, som nosaltres els qui hem de pagar la reparació o substitució del bé danyat. Per tant, som nosaltres els qui autoassegurem allò (la casa, el cotxe, la salut, etc), ja que assumim els costos d’esmenar el dany.

Quan contractem una assegurança transferim a aquesta entitat pagar totes les despeses de reparació, substitució o pagament de la prestació en cas d’accident o sinistre.

Però existeix una fórmula on les persones participem en un primer tram o un percentatge del cost de la prestació o dels danys, i d’aquesta manera participem conjuntament amb l’asseguradora, de manera que la franquícia és aquella quantia mínima, o percentatge del dany, a partir de la qual sorgeix l’obligació de l’assegurador.

Tipus de franquícies
Franquícia monetària fixa

És aquesta quantitat mínima, o primer tram monetari, que hem de pagar en cas d’accident a partir del qual l’asseguradora es farà càrrec del segon tram o resta del cost del sinistre. Un exemple d’aquests tipus de franquícia és la dels vehicles assegurats a tot risc o danys propis, on habitualment existeix una franquícia de 300 €. Això significa que, si donat el cas d’uns danys propis l’import de reparació ascendeix a 1.000 €, els primers 300 € els pagarem nosaltres, i la resta (700 €) els pagarà l’assegurança. Si resulta que el cost de la reparació haguessin estat 150 €, ja que la franquícia és de 300 €, l’asseguradora no pagaria res i seríem nosaltres els qui suportaríem la integritat de tot el cost.

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

Franquícia monetària proporcional

Així com en el cas anterior va per trams, on el primer tram s’ocupa l’assegurat i el segon tram l’assegurador, en aquest cas l’asseguradora i l’assegurat es reparteixen proporcionalment el cost íntegre de l’accident en virtut d’uns percentatges prefixats en el contracte. D’aquesta manera i com a exemple, si existeix una franquícia del 20%, això significa que, en cas d’accident, l’assegurat es farà càrrec del 20% del cost i l’asseguradora del 80% restant. Així, si el cost de la reparació és de 1.000 €, l’asseguradora pagarà 800 € (80% de 1.000 €) i nosaltres pagarem 200 € (20% de 1.000 €). També és molt comú aquest tipus de franquícies en les pòlisses de salut de reemborsament de despeses.

Franquícia temporal

Hi ha contractes on existeixen franquícies temporals com és el cas del Consorci de Compensació d’Assegurances o segons quines garanties de pòlisses d’assegurances de salut. El Consorci de Compensació d’Assegurances estableix una franquícia de 7 dies per a riscos de pòlisses de la llar, empreses, etc, entenent amb això que si contractem una assegurança de la llar avui i demà sofrim una inundació de caràcter extraordinari, en Consorci de Compensació d’Assegurances no cobrirà els danys per existir una franquícia de 7 dies, és a dir, el Consorci es faria càrrec del sinistre si des de la data d’efecte o contractació de l’assegurança i la data de l’accident han transcorregut més de 7 dies. Un altre cas típic de franquícies temporals les veiem en els casos de contractació de pòlisses de salut, on habitualment hi ha una franquícia (o període de carència) on no atendran el part d’una senyora si no han transcorregut un mínim de 9 mesos des de la contractació de l’assegurança de salut fins que dóna a llum.

En quins tipus d’assegurances existeixen franquícies?

Existeixen franquícies en gairebé tots els tipus d’assegurances. En assegurances de cotxes, habitatges, comunitats, empreses, responsabilitat civil, salut, etc.

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

Per què les franquícies?

La primera raó és per reduir el cost de gestió. Gestionar un accident de 300 € té el mateix cost que gestionar un de 10.000 €. Si el cost fix de gestió d’un accident per part de l’asseguradora és de 200 €, aquests 200 € sobre 300 € és molt, mentre que 200 € sobre 10.000 € és molt poc. D’aquesta manera, les asseguradores rebaixen els seus costos operatius. Els representa un estalvi de costos de gestió que tenen un impacte individual per sinistre molt elevat.

La segona raó és perquè les asseguradores s’estalvien molts sinistres de poca quantia, que són la immensa majoria, i per tant, a part d’estalviar-se molta gestió s’estalvien el pagament d’aquest tipus de sinistres.

La tercera raó és que, encara que superin la franquícia i depenent de l’import, encara que el cost superi la franquícia, molta gent no reclama l’accident per no “valer la pena”.

Una altra de les causes és perquè la gent no s’aprofita de transferir un cost previst (previsió de pluges torrencials o planificació d’un part) quan l’asseguradora, el que vol, és pagar costos imprevistos.

I la veritat és que, les assegurances, amb les franquícies redueixen l’import i freqüència de reclamació, i per tant, el cost de l’assegurança baixa substancialment.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *