pintor daños estéticos reparador perito

Què succeeix amb la indemnització dels danys estètics?

Se’m van trencar tres rajoles de la cuina en caure una olla i la meva assegurança només em paga aquestes tres, tot i que les noves són de diferent color. M’han dit que la resta de rajoles són danys estètics i no me les pagaran fins que repari, que quan estiguin acabats els treballs els avisi perquè vingui un pèrit a comprovar-ho.

Què diu la llei

L‘article 26 de la Llei 50/1980 diu que “per a la determinació del dany s’atendrà al valor de l’interès assegurat al moment immediatament anterior a la realització del sinistre”. L’article 18 de la mateixa Llei diu que “l’assegurador està obligat a satisfer la indemnització al final de les recerques i peritatges necessaris per establir l’existència del sinistre i, si escau, l’import dels danys que resultin d’aquest. En qualsevol supòsit, l’assegurador haurà d’efectuar, dins dels quaranta dies, a partir de la recepció de la declaració del sinistre, el pagament de l’import mínim de què l’assegurador pugui deure, segons les circumstàncies per ell conegudes”.

D’altra banda, el contracte d’assegurança, que és un contracte privat, pot condicionar el pagament de la garantia de danys estètics al fet que l’assegurat els arregli, però podria entendre’s una clàusula abusiva atès que l’assegurat ha pagat la prima per tenir aquest capital assegurat subjecte a indemnització al moment del sinistre.

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

Com reclamar els danys estètics

Per resoldre aquest conflicte l’assegurat hauria de formular una queixa davant el Servei d’Atenció al Client de l’asseguradora manifestant que l’assegurador ha de pagar-li l’import dels danys estètics i, depenent de la seva resposta, posteriorment plantejar la reclamació a la Direcció general d’Assegurances i Fons de Pensions d’acord amb l’article 3 de la Llei 50/1980 que diu que “les condicions generals del contracte estaran sotmeses a la vigilància de l’Administració Pública (Direcció general d’Assegurances i Fons de Pensions) en els termes previstos per la Llei”. I també diu que “declarada pel Tribunal Suprem la nul·litat d’alguna de les clàusules de les condicions generals d’un contracte, l’Administració Pública competent (Direcció general d’Assegurances i Fons de Pensions) obligarà als asseguradors a modificar les clàusules idèntiques contingudes en les seves pòlisses”.

Conclusió

Donat cas que la garantia de danys estètics no estigui condicionada, nosaltres entenem que l’asseguradora no podria condicionar-li el pagament al fet que repari. Quan tenim un televisor sinistrat, l’asseguradora ha de pagar i després l’assegurat pot comprar-se’n un de més barat o més car. Amb el tema dels danys estètics succeeix exactament el mateix.

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

Particularment nosaltres entenem que la indemnització ha de pagar-se sempre i en qualsevol circumstància, sense condicionar-la a res. El problema està en el fet que algunes asseguradores confonen que “l’asseguradora no pot ser objecte d’enriquiment injust per a l’assegurat”, on l’assegurat mai ha d’obtenir un benefici amb una indemnització, amb què l’assegurat, una vegada indemnitzat, fa amb aquests diners el que vol, sempre que aquests diners percebuts no siguin superiors als danys realment succeïts. El que l’usuari faci amb aquests diners és problema de l’usuari. L’asseguradora ha de complir amb la seva obligació que és indemnitzar. El que no podrà fer l’usuari és cobrar més del que toca o més d’una vegada per un mateix sinistre. Això seria un frau.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *