Entrades

documentos gráficos tipos de accidentes seguros

Tipus d’accidents per a les assegurances segons l’import

Existeixen tres tipus d’accidents: els lleus, la valoració dels quals en danys o pèrdues serà de menys de 3.000 €; els greus, l’import dels quals va de 3.000 € a 30.000 €; i els molt greus, l’import dels quals en danys i pèrdues és superior als 30.000 €.

Llegir més

accidente laboral seguro empresa siniestro persona

Els accidents laborals i la Responsabilitat Civil Patronal de les empreses

Què és i què no és un accident laboral. Qui cobreix aquest tipus d’accidents: l’empresa o l’asseguradora? Quin tipus d’assegurança ha de tenir contractada l’empresa per cobrir els riscos que pugui córrer el seu treballador?

Llegir més