mecánico coche taller reparador seguro asisténcia

Els professionals de l’assegurança: Els tallers i les assistències

En aquesta publicació parlem sobre com actuen els tallers concertats de l’assegurança i les assistències subcontractades per reparar avaries i desperfectes en llars o empreses. Segueix la línia de publicacions que ja hem fet sobre els professionals del segur, tals com a Mediadors i Pèrits.

Em dirigia per l’autovia A-5 cap a Mèrida, capital d’Extremadura i antiga vila romana, quan a l’altura del punt quilomètric 335 un camió va aixecar una pedreta de la calçada que va impactar contra la meva lluna davantera, causant-li una fissura d’uns 2 mil·límetres. Donat que tinc el vehicle assegurat a tercers amb llunes, vaig avisar la meva assegurança, la qual em va dir que em dirigís a una coneguda empresa que reparen cristalls, ja que era un “taller concertat”. Paral·lelament vaig cridar a claimcenter i em van informar que el més adequat era que anés a un taller de la meva confiança i els exigís que em canviessin la lluna davantera per una altra original, ja que està totalment prohibit reparar les llunes davanteres. Obligatòriament cal canviar-les totes. Els vaig fer cas. Finalment l’assegurança em va pagar el canvi de la lluna, després d’enviar la factura.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Què diu la Llei?

L’art. 18 de la Llei 50/80 de Contracte d’Assegurança diu que l’assegurador està obligat a satisfer la indemnització al final de les recerques i peritatges necessaris per establir l’existència del sinistre i, si escau, l’import dels danys que resultin d’aquest. El segon paràgraf del mateix article també exposa que quan la naturalesa de l’assegurança ho permeti i l’assegurat ho consenti, l’assegurador podrà substituir el pagament de la indemnització per la reparació o la reposició de l’objecte sinistrat.

L’art. 26 de la LCS diu que: l’assegurança, per a la determinació del dany, s’atendrà al valor de l’interès assegurat al moment immediatament anterior a la realització del sinistre.

Com ha d’actuar l’assegurança en els casos de reparació directa?

L’única condició és que l’usuari consenti a l’asseguradora reparar en comptes d’indemnitzar. De no ser així l’assegurança haurà de pagar sempre.

Què són els tallers mecànics concertats?

Els “tallers mecànics” són empreses, l’activitat de les quals és la de realitzar treballs de reparació i/o manteniment d’automòbils, motocicletes, turismes, furgonetes, camions o altres vehicles similars.

Els “tallers mecànics concertats” són subcontractistes de les asseguradores, amb qui aquestes han arribat a uns acords. Aquests pactes consisteixen que el taller mecànic realitzarà uns descomptes en els materials i la mà d’obra a l’asseguradora, a més de sotmetre’s a les instruccions que aquesta li dicti a cada moment, a fi d’economitzar la reparació. A canvi, la companyia d’assegurances redirigeix els usuaris al “taller concertat” al moment que aquest declara l’accident. D’aquesta manera surten beneficiats els dos. El taller es garanteix un volum alt de treball i l’asseguradora es beneficia dels descomptes que li fa el taller. Més del 90% de la facturació de molts tallers depèn de la seva relació amb les asseguradores, per aquesta raó el “taller concertat” seguirà sempre les instruccions que l’assegurança li indiqui.

L’únic benefici que té l’usuari d’acudir al “taller concertat” és que no haurà d’avançar els diners, ja que aquest facturarà directament a l’assegurança. En cas de no ser “taller concertat”, l’usuari haurà d’avançar els diners i recobrar-ho amb posterioritat a l’asseguradora.

Tant si el taller és concessionari oficial d’una marca concreta com si no ho és, pot ser “taller concertat” d’una companyia d’assegurances concreta. Són temes independents.

Un concessionari oficial és un “taller mecànic normal” que representa una marca de vehicles concreta i s’acull a una sèrie de normes de la “marca”. De forma enunciativa, aquestes pot ser que només puguin vendre la seva marca de vehicles, només podran utilitzar peces originals de la marca, etcètera. A canvi la marca li dóna a aquest taller l’exclusivitat de venda de la seva marca de vehicles a la zona determinada, actuarà com a majorista intermediari de peces de recanvi de la zona per a altres tallers, etcètera.

Què són les assistències de les companyies?

Les “companyies d’assistència” són empreses que subcontracten a operaris a escala local com són paletes, pintors, fusters, electricistes, lampistes, antenistes, parquetistes i altres industrials. Es desplacen fins a les nostres llars o comerços per reparar avaries i desperfectes derivats de sinistres, com poden ser fuites d’aigua, incendis, trencaments de vidres o altres danys similars.

Les asseguradores subcontracten les “empreses d’assistència”, l’àmbit de la qual d’actuació és nacional, perquè s’ocupin de realitzar les tasques de reparació amb els seus subcontractistes.

De manera anàloga al dels “tallers concertats”, les “empreses reparadores” ofereixen uns preus ajustats a les assegurances perquè aquests els encarreguin un elevat volum de treballs. D’aquesta manera es beneficien les dues: Les “empreses d’assistència” amb una elevada freqüència de treball i les assegurances d’uns preus molt baixos. Tal com hem dit anteriorment, l’únic avantatge per a l’usuari d’acceptar l'”assistència” de l’asseguradora és que aquest no haurà d’avançar els diners a l’operari per a després “recobrar-ho” a l’assegurador. Una altra és la “comoditat” que li suposarà no haver de buscar operaris, donat que l’assegurança els hi envia directament.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

I els treballs de taller o reparacions de la llar es fan correctament?
La qualitat dels tallers mecànics

Quan patim danys en el nostre vehicle a conseqüència d’un accident i és la companyia d’assegurançes qui ha de pagar, l’única cosa interessant per a l’usuari és saber si li repararan bé el vehicle. I això implica saber si aquest taller és fiable o de confiança. Les paraules “fiable” o “de confiança” no signifiquen que siguin simpàtics o ens ofereixin un cotxe de substitució. Signifiquen que, costi el que costi la reparació, ho faran correctament. Fer el correcte és utilitzar materials originals o, com diu la Llei, utilitzar els mateixos que abans de produir-se el sinistre, a més que el mecànic faci el seu treball amb rigor. Fer el correcte és utilitzar com a mínim les qualitats de materials preexistents i substituir tot allò que hagi de ser substituït, ja que en moltes ocasions es reparen coses irreparables resultant veritables nyaps.

Cal prendre’s molt de debò les reparacions, ja que una mala execució dels treballs pot afectar greument la seguretat i funcionalitat del nostre vehicle, podent comportar accidents de greus conseqüències personals per als ocupants. En aquest sentit sabem del que parlem, donat que l’activitat de ClaimCenter és tramitar desenes de milers de sinistres des de fa molts anys, i hem vist multitud de casos desafortunats per culpa de treballs mal executats.

Els treballs mal fets tenen tres orígens.

  • Que el taller sigui un trampós. Significa que no fa el que hauria de fer i enganya a l’usuari per treballs que no ha fet o ha executat malament, a consciència, per enriquir-se de manera injusta a la seva costa.
  • Que el taller sigui un inepte. Per la qual cosa no sabrà resoldre el problema per falta de coneixements o perícia en la reparació.
  • Que l’asseguradora sigui una tramposa. Significa que indueix al taller a realitzar reparacions incorrectes amb l’única finalitat d’enriquir-se injustament a costa dels usuaris. En aquesta situació ens podem trobar amb tallers honestos que ens alertin de la manera d’actuar de la companyia d’assegurances i ens demanin la diferència de preu de fer-ho malament a fer-ho bé, ja que l’assegurança és una estafadora, i com ells no volen perdre diners amb la reparació, ens demanin la diferència a nosaltres. Això últim ens permetrà saber el tipus d’assegurança que tenim contractada.
La qualitat en les “empreses d’assistència” o “companyies reparadores”

De manera anàloga amb els “tallers mecànics concertats”, les asseguradores utilitzen les “empreses d’assistència” amb l’únic objecte de reduir els seus costos.

Si contractem a un vidrier perquè ens canviï un vidre i a nosaltres ens costés 100 €, si hagués estat el vidrier de l’asseguradora qui hagués canviat el cristall, aquesta hauria pagat 70 € en comptes de 100 €. Però com el vidrier de l’assegurança és un subcontractista de la “companyia d’assistència”, aquest cobrarà 35 € perquè el seu contractista s’emporta la resta fins als 70 €. Per tant, algú creu que et faran un treball correcte per 35 € quan el seu preu de mercat és de 100 €?

A diferència dels tallers mecànics on els usuaris acudim a arreglar el cotxe, el “reparador” ha de desplaçar-se fins a l’immoble a realitzar les seves tasques de lampisteria, pintura o el que sigui. Això implica unes despeses de desplaçament a més d’un temps perdut durant aquest desplaçament.

Les “marques” d’automoció estandarditzen els temps necessaris per al desmuntatge, muntatge i canvi de components dels vehicles quan han de reparar-se. A més, els proveïdors d’automoció subministren sempre al fabricador amb les mateixes peces i amb la mateixa qualitat de materials. En forma d’exemple, està estandarditzat que un mecànic ha de canviar un pilot davanter dret d’un SEAT Eivissa de l’any 1995 en 37 minuts, i ve definit quines rosques i grapes s’han de desmuntar o substituir.

Quan es tracta de construcció d’immobles no existeix un únic sistema constructiu sinó multitud. Tampoc existeix un procediment on tinguis l’esquema perfecte de com fer les coses, sinó molts. El projecte d’una obra varia sobre la marxa depenent de molts factors. No existeix cap obra que s’acabi exactament com s’havia projectat. Durant el transcurs de la seva execució totes pateixen variacions i desviacions depenent de les circumstàncies de cada moment. Per contra, abans de fabricar una motocicleta o un cotxe se sap exactament com i quan comença i acaba.

Hi ha “empreses d’assistència” que, en el sector de les reparacions de la llar, volen desenvolupar sistemes anàlegs al món de l’automoció, i és una tasca gairebé impossible a causa de diversos aspectes. La inexistència de procediments, l’especialització en determinats sistemes constructius, etc, ho fa una labor molt difícil, i per a això posarem uns exemples. No és el mateix “rebentar” una paret de formigó que una de cartó-guix per buscar un tub d’aigua. Si a més no saps per on has de fer-ho (pel pis superior, inferior o el del veí) dificulta encara més la tasca. Tampoc és la mateixa situació trobar-te amb una canonada de ferro molt malmesa, que una de plom, coure, o polipropilè, depenent de la secció i del seu estat de deterioració. A més, amb massa freqüència les instal·lacions discorren per llocs inversemblants. Tot això ho descrivim per un tema tan senzill com reparar una fuita d’aigua, que és el tipus d’accident més comú en els immobles.

Per aquestes raons, quan un assumpte és molt senzill els reparadors de les asseguradores ho solucionen sense major problema. Tothom queda satisfet. L’usuari perquè li han resolt el problema i l’asseguradora perquè li ha suposat un preu molt reduït. Però els assumptes es compliquen quan les labors són moderadament o molt complicades. En aquest moment els “reparadors”, havent destrossat el nostre habitatge o sense ni tan sols intervenir, desapareixen i deixen “plantat” a l’usuari. Això succeeix perquè l’operari veu que en aquesta actuació no li sortirà a compte o haurà d’afegir diners de la seva butxaca, ja que l’assegurança paga una quota fixa per aquesta tasca independentment del que costi, i per tant no està disposat a realitzar aquests treballs pel que li paguen. La seva solució és finalitzar la seva actuació i marxar, deixant a l’usuari a l’estacada. En aquest moment comencen els problemes de l’usuari amb l’asseguradora, ja que l’operari no tornarà. A ningú li agrada treballar i a més afegir diners de la seva butxaca.

Existeixen sistemes on les asseguradores paguen una “tarifa plana” a l'”empresa d’assistència”, que podrien ser 350 € per tots els temes on l’import de la reparació no superi els 2.000 €. Això significa que si es tracta d’un tema on l’import de la reparació són 1.237 €, l’empresa d’assistència facturarà a l’assegurança 350 € a tarifa plana, i aquesta empresa haurà d’espavilar-se per “estrènyer” al seu subcontractista el màxim possible per no perdre diners i obtingui un marge. D’aquesta manera, bastants asseguradores subhasten el preu mitjà de la reparació a la baixa perquè les empreses d’assistència ofereixin i el preu de cada cas sigui el més baix possible.

Doncs resulta que el lampista de l’assegurança que acudeix a la nostra llar és un subcontractista de l'”empresa d’assistència” que ha ofert al seu client per la nostra reparació un preu de 350 € sense tenir ni idea amb el que es trobarà. Sota aquesta operativa, cadascú pot pensar amb què es trobarà quan l’assegurança li recomani els seus operaris.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Les recomanacions de ClaimCenter

En el cas dels tallers mecànics: No cal fiar-se de les recomanacions de les asseguradores, ja que són l’opció més econòmica per a elles. Abans d’escollir un taller has de consultar a altres usuaris, opinions o fòrums d’internet. El que té de bo internet és que pots obtenir informació molt fiable de gairebé tot (tallers, restaurants, cotxes, bicicletes…) sobre la base de l’experiència d’altres usuaris. Això és el que et donarà major fiabilitat i saber si es tracta d’un “taller de confiança”.

En el cas dels reparadors: Mai escollir els operaris de les asseguradores. Has de pensar que no existeixen opinions d’operaris en internet per tractar-se de petits autònoms. Tampoc s’anuncien per aquest canal. Si no saps de cap industrial de confiança, et recomanem que acudeixis a ferreteries, magatzems de material de construcció, material elèctric, pintures, etcètera prop d’on vius. En aquests establiments et donaran les dades d’un o diversos industrials fiables, veïns de la teva zona i bons professionals. El propietari de l’establiment no obté cap benefici de l’industrial i sap que, si et falla amb la seva recomanació, et perdrà com a client, però si encerta, et fidelitzarà. Sabem que a la gent li fa molta mandra buscar pel seu compte i és molt més còmode escollir l’opció que ofereix l’asseguradora, però és un tema de prudència. No tots els operaris de l’asseguança ho fan malament. Hi ha alguns que ho fan molt bé, però és com jugar a la “ruleta russa” amb massa bales en el tambor del revòlver. Si el tema es torça, segur que l’usuari haurà d’acudir a la “ferreteria” per solucionar el tema i, a més, haurà de reparar la seva casa destrossada. Al final li suposarà 10 vegades més treball i bastants empipaments.

Finalment comentar que, com tot a la vida, hi ha professionals bons i dolents. Tots mirem pel nostre propi interès. Hi ha asseguradores, tallers i reparadors que es guanyen la vida treballant correctament, en canvi uns altres se la guanyen estafant a la gent. La qüestió és disposar de la informació i eines necessàries per escollir a aquell que més ens convingui, si el bon operari o l’estafador.

 

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *