plazos cuanto tarda seguro pagar indemnización tiempos reloj

Els terminis. Quant triguen les assegurances a pagar, indemnitzar o donar la prestació?

Conèixer els terminis és assegurar-se que es compleixen les lleis i es respecten els drets de l’assegurat. Si les coses van rodades, no hauria d’haver-hi problemes a l’hora de cobrar o rebre la prestació de l’assegurança, però no sempre és així.

Aprofitant que és estiu i fa bon temps, l'”Associació d’Amics de Torelló” vam decidir organitzar una “jornada popular” que començava amb espectacles infantils i seguia amb un “sopar popular”. Continuaríem la vetllada amb uns focs artificials, per concloure-la amb un ball animat per un grup musical en directe. A més de comprar el menjar, vam haver de contractar els músics, pallassos, lloguer de taules, cadires, equip de so...

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

L’Ajuntament ens va ajudar amb el 50% de les despeses, i l'”Associació de Comerciants” del poble va posar un 15% més. La resta ho traiem a força de vendre entrades a 10 € per assistent. Si sobrava alguna cosa, ho deixaríem per organitzar una altra festa un altre dia.

Vam contractar una “Assegurança d’Espectacles” per a aquest dia concret, per si succeïa qualsevol imprevist i s’hagués de suspendre l’acte. D’aquesta manera ens reemborsarien totes les despeses i així podíem retornar els diners a tothom o organitzar-ho en una altra ocasió.

El dia de l’esdeveniment va haver-hi una tempesta estiuenca descomunal. Vam haver de suspendre-ho tot. Material pirotècnic mullat. Equips musicals regalimant. Els artistes (músics, pallassos…) i tècnics cap a casa. Abans de tirar el menjar a les escombraries, el vam regalar entre els assistents, ja que no podíem fer res amb ell. A més, vam haver de retornar els diners de les entrades i pagar una part als artistes, ja que ho teníem establert així.

El dilluns al matí vam donar part a l’assegurança. L’agent d’assegurances ens va recomanar una empresa de Gestió de Sinistres, els qui ens van enviar un perit que ens va ajudar moltíssim, ja que no sabíem què fer per presentar tota la documentació. Ells mateixos van formular la reclamació de manera correcta perquè no tinguéssim problemes. Des que vam passar tota la documentació detallada a l’assegurança han transcorregut 5 mesos, i encara estem esperant que ens paguin la prestació. Ens comenten que el tema encara està en estudi. La nostra empresa de Gestió de Sinistres ja ens va avisar que reclamar a una asseguradora és descomunalment llarg. Que de vegades paguen molt ràpidament, però depèn de l’entitat i la quantia de l’assumpte. Però, si ho tenen tot, és normal això? Quins terminis legals han de complir?

Els terminis

Els terminis que han de complir tots els implicats en un contracte d’assegurança (assegurat, prenedor, asseguradora, perjudicat i beneficiari) venen recollits en la Llei 50/80 de Contracte d’Assegurança i en la Llei 35/2015 de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació.

Obligació de l’assegurat, prenedor, perjudicat o beneficiari per a la declaració del sinistre

Cal declarar el sinistre a la teva pròpia asseguradora abans de 7 dies des del succés. Si es tarda més de 7 dies, l’assegurança pot deixar de pagar la part de perjudici que suposi no haver-ho declarat abans de 7 dies. Però, com habitualment, si tardem més de 7 dies a declarar-ho, no afecta la quantia reclamada, tenim fins a 2 anys per declarar-ho i reclamar-ho quan es tracta d’assegurances de danys a les coses, i 5 si és una assegurança de persones, data a partir de la qual prescriu.

Si es tracta d’una reclamació per un assumpte de responsabilitat civil i reclames a l’asseguradora de qui t’ha causat el dany (del causant del sinistre) tens 1 any per declarar-ho i reclamar-ho.

Arts. 16 i 23 Llei 50/80 de Contracte d’Assegurança

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

Obligació per a l’assegurat, perjudicat, beneficiari o prenedor per informar de les causes, circumstàncies, conseqüències i valoració dels danys.

El prenedor o assegurat té 5 dies, a partir de la declaració del sinistre, per informar a l’asseguradora de les causes, conseqüències, preexistències, objectes salvats, mesura preses i valoració dels danys.

Si reclames a l’asseguradora de qui t’ha causat el dany (del causant del sinistre) tens 1 any per fer el descrit en el paràgraf precedent.

Arts. 16 i 38 Llei 50/80 de Contracte d’Assegurança

Obligació de l’assegurança al pagament de la prestació o indemnització

L’asseguradora, abans dels 40 dies naturals a partir de la declaració del sinistre, ha de pagar l’import mínim segons la informació que li hàgim enviat com a assegurat o perjudicat; o la que els perits hagin recaptat. Per això hem de ser molt diligents, perquè ho tinguin com més aviat millor i abans del dia 40 l’assegurança ho pagui tot.

De manera inexcusable, l’asseguradora ha de pagar SEMPRE la prestació o la indemnització al final de les recerques i peritatges. És il·legal retenir el pagament de la prestació si l’assegurança sap tot el que cal pagar.

De manera particular, en els casos de responsabilitat civil d’accidents de circulació, les assegurances tenen 3 mesos per presentar una oferta motivada -amb pagament inclòs al cap de 5 dies de la presentació de l’oferta, en cas de reconèixer la culpa; o rebuig de la prestació sense lloc a indemnització, en cas de no tenir responsabilitat- per a la indemnització dels danys materials, perjudicis, despeses, lucre cessant i/o danys corporals a partir que el perjudicat hagi presentat una reclamació extrajudicial prèvia amb tot luxe de detalls quant a dades, parts de sinistre, atestats, informes pericials…

Arts. 18, 20 i 76 Llei 50/80 de Contracte d’Assegurança

Art. 7 Llei 35/2015 de reforma del sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació.

Obligació de pagar interessos de demora a partir de tres mesos de la declaració

A partir dels 3 mesos de la declaració del sinistre, l’assegurança haurà de pagar, en concepte d’interessos de demora, l’interès legal dels diners (fixat pel Banc d’Espanya) multiplicat per un coeficient d’1,5 de la part que no hagués pagat fins als tres mesos. Per tant, si l’interès legal és un 3%, l’asseguradora haurà de pagar un 4,5% de la part pendent de pagar. (Art. 20 Llei 50/80 de Contracte d’assegurança).

Exemple:

  1. Prestació a l’assegurat, o perjudicat, per import de 10.000 €.
  2. L’assegurança paga 7.000 €, 40 dies després de la declaració. Queden pendents 3.000 €.
  3. L’assegurança paga els 3.000 € restants al cap de 7 mesos de la declaració del sinistre.
  4. L’interès legal (Banc d’Espanya) està fixat en un 3%.
  5. El càlcul d’interessos dels 3.000 € es faria de la següent manera: 3.000 € (deute) * 3% (interès legal) * 1,5 (coeficient segons LCS) * (7 (mesos des de la declaració) – 3 (mesos de gràcia segons LCS) * (1/12) (coeficient de proporcionalitat anual) = 45 €
  6. Transcorreguts 2 anys, l’interès de demora a aplicar serà d’un 20% anual.

RECLAMAR LA MEVA INDEMNITZACIÓ

En casos de danys propis, si no hi ha acord entre les parts, existeix designació de perits per ambdues parts.

Quan no hi ha acord entre assegurador i assegurat, cadascun ha de designar un perit i notificar-ho a l’altra part requerint-li que li digui a qui ha designat. La part que no informi del seu perit dins dels 8 dies posteriors a la sol·licitud de requeriment, s’entendrà que accepta el dictamen de l’altre perit i quedarà vinculat pel mateix.

No s’estableix cap temps perquè els perits arribin a un acord. En cas que no hi hagi acord entre perits, haurà de designar-se un tercer de conformitat (no passa gairebé mai), mitjançant la promoció d’expedient en la forma prevista en la Llei de la Jurisdicció Voluntària o en la legislació Notarial. El perit tercer haurà d’emetre el seu dictamen en 30 dies a partir de la seva acceptació com a perit tercer o el temps que les parts acordin. Els tres perits, que subscriuran un dictamen d’acord o desacord, hauran d’informar a les parts (assegurances i assegurats) immediatament.

Si per majoria o unanimitat hi ha acord entre els 3 perits, les assegurances hauran de pagar abans de 5 dies el que diguin els perits tret que algú impugni el dictamen, on en tal cas l’assegurança només haurà de pagar l’import mínim, o sigui, el que diu el seu perit.

A partir del dictamen dels tres perits el segur té 30 dies per impugnar-ho, si no està d’acord, i 180 dies l’assegurat, si no hi està d’acord aquest.

Conclusió

Si les coses van rodades, no hauria d’haver-hi problemes a l’hora de cobrar o rebre la prestació de l’assegurança. El problema està en les llacunes que tenen les Lleis i, encara que no hi hagi llacunes, els incompliments sistemàtics d’alguns assegurats o també de no poques asseguradores.

 

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *