persona trabajando resolución del siniestro aseguradora

La transparència de les asseguradores respecte a la resolució del sinistre

En un accident ha d’haver-hi dos exercicis de transparència: la de l’assegurat enfront l’asseguradora i la d’aquesta respecte l’assegurat.

La transparència de l’assegurat enfront l’asseguradora

L’article 16 de la Llei 50/1980 (LCS) estableix que l’assegurat haurà de, a més de comunicar l’esdeveniment del sinistre a l’asseguradora, donar a aquesta tota classe d’informacions sobre les circumstàncies i conseqüències del sinistre.

A més, l’article 38 de la LCS estableix que el prenedor o l’assegurat hauran de comunicar per escrit a l’assegurador la relació dels objectes existents al moment del sinistre, la dels salvats i l’estimació dels danys.

Per tant és clar l’exercici de transparència que la Llei obliga a l’assegurat a realitzar respecte l’assegurador, el qual és totalment normal, obligatori i lícit.

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

La transparència de l’asseguradora enfront de l’assegurat

Així com la Llei obliga a l’assegurat pel que fa a l’assegurador, ocorre el mateix en sentit contrari? existeixen tres supòsits

1. En els casos de danys a tercers en accidents de circulació.

L’article 7 de la Llei 35/2015 obliga a l’assegurador a realitzar una oferta motivada al perjudicat, és a dir, a acreditar activament amb informes pericials o les evidències objectives que sigui l’import que proposa a indemnitzar al perjudicat en la resolució del sinistre. D’aquesta manera, el perjudicat sap de manera objectiva i acreditada la postura de l’asseguradora que li ha de pagar. Està molt bé i seria un exercici de transparència genial si totes les asseguradores ho complissin, però desafortunadament no això no passa.

2. En els casos de danys a tercers en accidents de NO circulació.

En aquests casos l’asseguradora no dóna mai cap prova. Només en última instància i forçat per un procediment judicial, aquesta es veu obligada a aportar, en la contestació de la demanda, totes les proves per acreditar la seva postura, i si es tracta d’una asseguradora dolenta, segurament s’hauran manipulat les proves respecte a les originals.

3. En els casos de danys propis on el propi assegurat reclama a la seva asseguradora.

Normalment les asseguradores no acrediten ni motiven la seva resolució del sinistre. Igual que en el punt precedent, l’asseguradora no dóna més informació que un escrit genèric políticament correcte. No obstant això, en els últims anys hem vist algun cas on, a requeriment del client, li faciliten alguna part de l’informe pericial a l’assegurat per acreditar alguna cosa concreta.

RECLAMAR INDEMNITZACIÓ

Com hauria de funcionar?

En tots els supòsits i de la mateixa manera que l’assegurat i perjudicat han de ser transparents amb l’asseguradora, aquesta hauria de ser igual de transparent amb l’usuari donant-li tota classe d’explicacions, informes, documents, etcètera, perquè entengués totalment acreditada la postura de l’assegurador respecte la resolució del sinistre. D’aquesta manera ens estalviaríem un munt de malentesos i problemes. Però el problema està en el fet que les asseguradores dolentes, i cal destacar que n’hi ha de bones que ho fan correctament, volen enriquir-se estafant a l’usuari i saben que ocultant-li informació aquest estarà perdut i no sabrà què reclamar, ja que no disposa de les dades ni instruments necessaris per plantejar una reclamació efectiva, si fos pertinent.

Com hauria de resoldre’s aquest problema?
  1. Modificant l’article 38 de la Llei 50/1980 anul·lant el tràmit pericial i equiparant-lo a l’article 7 de la Llei 35/2015 tant per a assegurats com perjudicats.
  2. Modificant el punt 5 i 13, equiparant-ho al punt 10 de l’article 196 de la Llei 20/2015.
  3. Fer partícip a l’usuari de les sancions que, per interposició de reclamacions a la DGSFP, els apliquessin a les asseguradores pels incompliments previstos en l’article 196 de la Llei 20/2015.
  4. Modificar l’article 20 de la Llei 50/1980 i deixar el seu text original.

0 Respostes

Deixa un comentari

Vols unir-te a la conversa?
Participa!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *